מספר הודעות

https://iapp-psy.org/

שלום רב.
מספר הודעות מטעמנו ומטעם עמיתינו.
בברכה,
דר' שי שלקס, בשם ועד האגודה.
 
 
ערב הרצאות והשקה לספר "חלומות ומעשיות- זיקות גומלין ופרשנות בין-תחומית" מאת ד"ר רוית ראופמן
האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית שמחה להזמינכם לערב הרצאות והשקה לספר "חלומות ומעשיות- זיקות גומלין ופרשנות בין-תחומית" מאת ד"ר רוית ראופמן , הוצאת רסלינג 2012
 
הערב יתקיים ביום חמישי 16 בפברואר 2012 במרכז הכנסים ישראל יפה בפארק
 

חוברת חדשה - "המטפל כאדם - על העברה נגדית ומעבר לה"
בימים אלו יוצאת לאור החוברת החדשה - "המטפל כאדם - על העברה נגדית ומעבר לה" .
זהו קובץ ההרצאות המלא  של הרצאות  ימי חמישי בשנה שעברה.
את החוברות ניתן יהיה לרכוש בכל ערבי יום ה ובימי העיון שלנו ודרך יצירת קשר עם המשרד (פרטים על כל החוברות הניתנות לרכישה ניתן למצוא
כאן).

 
לנוחותכם מצורף כאן תוכן העניינים של החוברת החדשה:
 
דברי פתיחה
דר' שי שלקס................................................................................................ע' 2
 
"מה הסיפור האמיתי?" -  האם המטפל באמת כזה או שזו  השלכה?
קובי אבשלום................................................................................................ע' 3
 
המעורבות הרגשית של המטפל וביטוייה בשחזורים בטיפול
תמר ברנע....................................................................................................ע' 13
 
מבהלה לבהילות – הרהורים על השפעת המטפל על עיצוב חיי המטופל
איריס לרמן...................................................................................................ע' 24
 
מחשבות על טיפול והדרכה במצבים של הרעבה נרקיסיסטית של המטפל על ידי המטופל
אירנה מלניק.................................................................................................ע' 47
 
המטפל החולם: השפעת חלומות המטפל על התהליך הטיפולי
דר' גילה עופר...............................................................................................ע' 56
 
" המוות הוא המקום שאין בו שדיים" (רמון גומז דה לה סרנה )
דבורה פלורסהיים..........................................................................................ע' 69
 
"המטפל כאדם": על זיכרונות ילדות ומשחקיות, של המטפל ושל המטופל, בעבודה
טיפולית עם ילדים
מונה זופניק...................................................................................................ע' 82
 
העברה נגדית ו"המטפל כאדם" בפסיכותרפיה עם ילדים
אבי  שרוף.....................................................................................................ע' 90
 
אנליטיקאית אישה ומטופל גבר, בקונטקסט של היחסים בין המינים – מחשבה נוספת
ענת פלוג-לוין................................................................................................ע' 100
 
חייל הבדיל והבלרינה: עבודה טיפולית ונכות התפתחותית
יצחק הירשברג..............................................................................................ע' 120
 
 
 
 
הזמנה מטעם מרכז ויניקוט בישראל.
אנו שמחים להזמינכם להרצאה "גופניות המטפל כבסיס לעבודת עומק אנליטית" שתתקיים בתאריך 13.2.12, בין 19:45-21:45, באודיטוריום של סמינר הקיבוצים קמפוס האמנויות, רח' שושנה פרסיץ 3, תל-אביב.
 
מיכל ריק
גופניות המטפל כבסיס לעבודת עומק אנליטית
 
"איפה אמצא את האיש ששכח את המילים כדי להחליף איתו מילה?" שואל ג'ואנג-ג'ו .
בהרצאתי אנסה להפנות את הזרקור אל המטפל כמי שיכול, זמנית, לשכוח את המילים, ולהקשיב למה שהמטופל מבקש ממנו (בשתיקה) לקבל ולעכל דרך גופו.
 
בשנים האחרונות יש עניין גובר במיקום הגוף במרכז הפסיכואנליזה התיאורטית והקלינית. הגוף בפני עצמו מתחיל לקבל מעמד אפיסטמולוגי. מקום גדל והולך ניתן למה שאגדיר כ"גופניות " המטופל שהיא נוכחות הגוף הממשי של המטופל והחוויה הגופנית-הסובייקטיבית שלו. בפיגור מה אחריה, נמצאת החקירה של גופניות המטפל, תחום שלהערכתי עדיין לא קיבל את המקום הראוי לו.
אתאר עבודה עם הממד הגופני-חושי של ה-reverie של המטפל, כמקום של רצפטיביות לחומרים  נעדרי מנטליזציה, כאלו המתקיימים אצל המטופל בצורת זיכרונות גופניים הקבורים אי שם, אולי במקום שלומברדי (2008) מכנה הרמות הקונקרטיות של הלא-מודע. הם מופיעים, בטיפול, כתחושות גולמיות בגופו של המטפל. העיבוד שלו אותן, יכולתו להגיע להרגשה ואז לחשיבה עליהן, עשוי לחלץ את הזוג הטיפולי ממבוי סתום - נקודתי או מתמשך.
אציע שכדי שעיבוד כזה יתאפשר, על המטפל להיות מסוגל למגע עם החוויה החושית הראשונית והגולמית שלו, ולהכליל אותה כ"בת שוות זכויות" באזור העבודה האנליטית שלו.
אציע את הביטוי "קשב גופני מרחף" , המתייחס לערוץ החושי-גופני בתוך הקשב המרחף בחופשיות אותו הציע פרויד למטפלים כעמדה בסיסית.
 
אדגים סוג זה של עבודה בעזרת שלוש המחשות קליניות.
 
מתדיינת: גילה חורש
מנחה: ד"ר מאיר שטיינבוק
 
 
מיכל ריק היא פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל. ממקימי מרכז ויניקוט בישראל, מורה ומדריכה במרכז.
 
גילה חורש היא פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל. כתבה  הירצתה ולימדה במסגרות רבות וממשיכה ללמוד ולחקור את אופני הנוכחות של גופניות המטפלים והמטופלים בסיטואציה הטיפולית וההשלכות על התהליך הטיפולי .
 
ד"ר מאיר שטיינבוק הוא פסיכיאטר ופסיכואנליטיקאי בחברה הפסיכואנליטית בישראל, ממקימי מרכז ויניקוט בישראל, מורה ומדריך במרכז.
 
מחיר למשתתף 80 ש"ח. לתלמידי המרכז, מוריו ומדריכיו הכניסה חופשית (אך חשוב להודיע בדוא"ל למרכז על ההשתתפות).
מצ"ב טופס הרשמה אותו יש להעביר בצירוף המחאה לפקודת מרכז ויניקוט בישראל. 
 
נשמח להשתתפותכם הפעילה,
מרכז ויניקוט בישראל
 
 
.............................................................................................................................
שובר הרשמה: גופניות המטפל 13.2.2012
 
 
לכבוד: מרכז ויניקוט בישראל, ת.ד. 10076 ת"א 61100 טלפקס: 6447594 – 03
דואר אלקטרוני winnicottspace@gmail.com
 
שם מלא ____________________________   טלפון _____________________
כתובת ________________________________________________________
האם הינך מופיע ברשימת התפוצה שלנו, נא לסמן   כן/לא
דוא"ל ( נא למלא רק במידה ואינך מופיע ברשימת התפוצה שלנו)
____________________________________
מצ"ב המחאה ע"ס 80 ש"ח . מס' המחאה__________ פרטי הבנק_____________
 
** לצערנו אין אפשרות לתשלום באמצעות כרטיסי אשראי **
ההרשמה במקום על בסיס מקום פנוי בלבד. יש להקפיד להגיע עם
שובר הרשמה מלא בכל הפרטים מוכן מראש. עדיף תשלום בהמחאה.
 
 
  
מכון ישראלי לאנליזה קבוצתית
 
מזמין את הקהילה המקצועית להירשם לתוכנית ההכשרה לקראת תואר אנליטיקאי קבוצתי
 
פתיחת מחזור נוסף אוקטובר 2012
 
תוכנית זו מיועדת ללימוד והבנת האנליזה הקבוצתית  והכשרת אנשי מקצוע בטיפול קבוצתי אנליטי ,על מנת להסמיכם לאנליטיקאים קבוצתיים.
 
 התוכנית נפתחת אחת לשנתיים. פרטים, תנאי קבלה  באתר המכון    http://www.iiga.org.il/apage/25541.php
 
שאלות ובירורים אצל מרכזת התוכנית-   גב'סוזי שושני :   0544247064  או אצל יו"ר ועדת הוראה-  דר' אבי ברמן:  0523951495               
 
 
  
הרצאתו  של ד"ר חזי כהן
אנו שמחים להזמינכם לערב העיון השני בסדרת ערבי העיון של המגמה הטיפולית לשנה זו.
הרצאתו ש לד"ר חזי כהן בנושא:
עקרונות פסיכואנליטיים כפי שבאים לידי ביטוי במוסיקה הקלאסית
ד"רחזי כהן, פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי מנחה בחברה הפסיכואנליטית הישראלית. ניהל במשך שנים את המוסד הפנימייתי לילדים עם הפרעות נפשיות" בני ברית" בירושלים.
ערב העיון יתקיים ביום שני  16בינואר בין 19 - 21
בלובי ביה"ס לעבודה סוציאלית )בניין מקסיקו( אוניברסיטת בר אילן -
התכנסות
דברי פתיחה וברכה: ד"ר טובה ידידיה, ראש המגמה הטיפולית לתואר שני
הרצאתו של ד"ר חזי כהן
לפרטים נוספים ולהרשמה:
דקלה ברקאי, ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד, רמת גן
טל 035317736
dikla.barkai@mail.biu.ac.il
דמי השתתפות 50 ¤.