https://iapp-psy.org/

ניוזלטר מס' 605


האגודה לפסיכותרפיה פסיכואנליטית מזמינה אתכם ליום עיון ראשון של החטיבה לטיפול בילדים ונוער (27.11.19)”את האם לא נזדמן לי להכיר” כותב פרויד (1905) בתיאור המקרה של דורה במאמרו ‘קטע מתוך אנליזה של היסטריה’.

מקומה של האם, תפקידה וחשיבותה מתייחסים למשמעות החוויה האמהית מנקודת הראות של הילד ובכך מבנים את האם כאובייקט.
מתי נולדת האם? בפנטזיה על התינוק? בהריון? בלידה?
עד כמה אנו מכירים את חוויתה הפנימית, הפרטית?
ביום העיון הנוכחי נתמקד בסובייקטיביות האמהית וננסה להתחקות אחר קולה וקיומה בתיאוריות הפסיכואנליטיות ובשיח הטיפולי.
 

  תקצירי ההרצאות  

יו”ר יום העיון: ד”ר גלית בן אמיתי – פסיכיאטרית ילדים ונוער. קנדידטית במכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית.

הרצאה : "אם כל הפנטזיות"-ד"ר ענת פלגי הקר
כיצד ומאין באתי לעולם? זו השאלה הפותחת את חיי הנפש והמחייבת להתמודד עם הנגזרות שלה – ההכרה בקיומו של ההבדל המיני, בהבדל בין הדורות, במפגש עם המיניות וגם עם המוות. ההרצאה תעסוק בכל אלו דרך מי שמייצגת את המעגל השלם של חיים ומוות – הלוא היא האם, זו שמחזיקה בתוכה ו”על גבה” את “אם כל הפנטזיות” תרתי משמע.

הרצאה : "באמת הייתי האמא: (אי)מהויות שמעבר למבנה האדיפלי" - ד"ר יעל פילובסקי בנקירר
המונח רצח אם, matricide, הולך ותופס נפח בשנים האחרונות בתיאוריה הפסיכואנליטית הפמיניסטית. זהו מושג מורכב המבקש לחשוף את הפנטזיות המודעות והלא מודעות להרג האם אך במקביל משמש גם על מנת להצביע על היעלמותה של האם (למעשה יש לומר האם כסובייקטית) בתרבות המערבית.

הרצאה : "להרוס את החלל הרחמי-אימהי: האמא הבראשיתית כמאפרה של המטפל/ת הדינמי/ת" -פרופ' ברכה ל. אטינגר
השיח הדינמי-פסיכואנליטי מכונן את הרתיעה מהאמא כבסיס להתהוות הסובייקט ומתעל כעסים כלפי האמא (ומעודד קרישתם לכלל שנאה כתוצאה מכך)בתור ווסת של יחסי העברה והעברה נגדית. נטייה זו נמצאת כיום בשיא חדש,כשמטפלים מייצרים את האמא (של המטופל) כ?אמא–מפלצת’ ready made, שנישלפת אוטומטית כסיבת כל כאב נפשי. מצבור הרגשות השליליים בטיפול, כולל אלה של המטפל, מתועלים שיטתית כלפי האמא של הילדות המוקדמת ומבנים אותה כ?אובייקט רעיל?, ?סובייקט מרעיל? (אייגן) או ישות ?מטורפת? ו?מטריפה? (בולאס)’ שאהבתה והאהבה אליה לא ראויים. כבר ויניקוט שאל את השאלה: מה לעשות עם שיירי התהליך הטיפולי?

פרטים נוספים אודות יום העיון, המרצים וההרצאות ניתן לקרוא כאן או להוריד את הברושור


מועד ומיקום:
יום רביעי, 27.11.19 בין השעות 8:30-14:30
במכון מופ”ת, רח’ שושנה פרסיץ’ 15, קרית החינוך, תל אביב (במתחם סמינר לוינסקי)


הזמנת כרטיס ליום העיון:
עלות כרטיס עבור יום עיון ראשון: מחיר רגיל : 190 ש"ח | סטודנט/מתמחה / חבר אגודה : 160 ש"ח 
לתשלום באשראי (לבעלי ויזה או מאסטרכארד בלבד) – לחץ כאן

 

בברכה, 

חברי ועד האגודה:

ד"ר רז אבן (יו"ר האגודה), יוסי צוק (יו"ר חטיבת ילדים), מונה זופניק (צוות חטיבת ילדים), טלי רסנר (יו"ר ועדת קבלה), עליזה רוזן (גזברית, יו"ר החטיבה לטיפול זוגי), ד"ר גלית בן אמיתי (צוות חטיבת ילדים), אבי שרוף (צוות חטיבת הילדים), רחל לוי (צוות הרצאות ימי חמידי) נוגה אריאל-גלור (ועדת קבלה), אורית ברקת (מזכירת האגודה).

ליצירת קשר עם המזכירות