https://iapp-psy.org/

ניוזלטר מס' 597

האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית פותחת את שנת תש"פ

ב-27.11.19, חטיבת הילדים והנוער של האגודה מציגה את יום העיון הראשון 
 
 
אימהות-בין פנטזיה למציאות

ביום העיון הנוכחי נתמקד בסובייקטיביות האמהית וננסה להתחקות אחר קולה וקיומה בתיאוריות הפסיכואנליטיות ובשיח הטיפולי. 


הרצאה: אם כל הפנטזיות – פנטזיות של אימהות ועל אימהות.
מרצה: דר’ ענת פלגי הקר, פסיכואנטליקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל. 
מורה ומדריכה במכון הפסיכואנליטי ובמסלול קליין, התוכנית לפסיכותרפיה, אוניברסיטת ת”א. 


הרצאה: באמת הייתי האמא – (אי)מהויות שמעבר למבנה האדיפלי. 
מרצה: דר’ יעל פילובסקי בנקירר, אם לארבעה, רופאה (MD), ד”ר למגדר (PhD) ופסיכואליטיקאית מתמחה במכון The Site for contemporary psychoanlysis בלונדון. 


הרצאה: להרוס את החלל הרחמי-אימהי: האמא הבראשתית כמאפרה של המטפל/ת הדינמי/ת
מרצה: פרופ’ ברכה ל. אטינגר (PhD). אמנית, ציירת ותיאורטיקנית. פסיכולוגית קלינית מומחית, פסיכואנליטקאית ומנחה, מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו, AMP, NLS. 

לפרטים נוספים אודות יום העיון לחץ כאן 
 


להצטרפות לאגודה או חידוש חברות

בברכה,

חברי האגודה:

ד"ר רז אבן (יו"ר האגודה), יוסי צוק (יו"ר חטיבת הילדים, גזבר), מונה זופניק ( קשרי חברים, צוות חטיבת הילדים), טלי רסנר (יו"ר ועדת קבלה), עליזה רוזן (יו"ר החטיבה לטיפול זוגי), ד"ר גלית בן-אמיתי (צוות חטיבת הילדים), אבי שרוף (צוות חטיבת הילדים), ישראלה צורף (ועדת קבלה, צוות חטיבת הילדים), רחל לוי (צוות הרצאות ימי ה') נוגה אריאל-גלור (ועדת קבלה), אורית ברקת (מזכירת האגודה).

ליצירת קשר עם המזכירות