https://iapp-psy.org/

ניוזלטר מס' 594

האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית שמחה לשתף אתכם בשני אירועי עמיתים חשובים המתקיימים בארץ ובעולם 

הראשון הוא פתיחת סדנא שנתית למטפלים זוגיים פסיכואנליטיים בהנחייתה של חברת ועד האגודה, גב' קרן שפירא, בעלת ניסיון טיפולי עשיר שנרכש בין השאר במכון טאביסטוק בלונדון.

תודעה פסיכואנליטית זוגית- דינמיקה זוגית והמפגש הטיפולי לאור תיאורית יחסי-אובייקט הבריטית ומודל טוויסטוקהסדנא תתקיים במרכז הקליני הבין-תחומי באוניברסיטת חיפה החל מחודש אוקטובר 2019. מספר המקומות מוגבל!

**************************
האירוע השני הוא הכנס הבינלאומי התשיעי של המועצה העולמית לפסיכותרפיה WCP שיתקיים ביוני 2020 במוסקווה. ישראל מיוצגת בארגון חשוב זה, המסונף לארגון האו"ם, על ידי האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית. ההרשמה המוקדמת נפתחה ומומלץ להרשם כבר עכשיו. לפרטים נוספים לחץ כאן 
  

  בברכה
חברי האגודה

 
ד"ר רז אבן (חבר ועד ויו"ר האגודה) ,
  יוסי צוק (חבר ועד ויו"ר חטיבת הילדים),  קרן שפירא (חברת ועד וצוות החטיבה לטיפול זוגי), טלי רסנר (חברת ועד ויו"ר ועדת קבלה), מונה זופניק (חברת ועדת קשרי חברים, צוות חטיבת הילדים) ,  עליזה רוזן (חברת ועד, יו"ר החטיבה לטיפול זוגי, גזברית)ישראלה צורף  (חברת ועד, ועדת קבלה, צוות חטיבת הילדים),  רחל לוי (חברת ועד וצוות הרצאות ימי ה'),  יואל בלום (חבר ועד ונציג האגודה ב - EFPP), נוגה אריאל-גלור (חברת ועד וועדת קבלה),  ניצה גילת ( סניף ירושלים),  אבי שרוף (צוות חטיבת הילדים), ד"ר גלית בן-אמיתי (צוות חטיבת הילדים), אורית ברקת (מזכירת האגודה) .

קישור ל מזכירות
.