https://iapp-psy.org/

ניוזלטר מס' 590

הרצאתו של דר אילן ברנט נדחתה למועד 20 ביוני

תוכנית ערבי חמישי תשע”ט
 

   סוגיות בפסיכואנליזה במאה ה – 21 

יום חמישי בין השעות 20:30 עד 22:00 (התכנסות ב20:00)  בבית השחמט, רח’ טאגור 26,  רמת אביב 


20.6.2019

 ד”ר אילן ברנט – השלילה כמתודה לתגליות פסיכואנליטיות- נקודת המפנה של ביון ב – ‘הערות על זיכרון ותשוקה’ ומעבר לה.

   במאמרו ‘הערות על זיכרון ותשוקה’, ובהתייחסויות נוספות, ניסח ביון שלא במפורש מתודת שלילה, בה ההכרה של האנליטיקאי מנסה לשלול את עצמה, ולפנות דרך לאינטואיציה. מתודה זו נובעת ביסודה מהתנסות קלינית מתמשכת  של ביון עם מטופלים קשים. ברמה התיאורטית היא מהווה פיתוח של מושג השלילה של פרויד, והיא שואבת את השראתה גם מהפילוסופיה של ברגסון ומהתיאולוגיה השלילית.  אדון בהתפתחות מתודת השלילה של ביון עד לגיבושה במאמרו, המהווה נקודת מפנה בחשיבתו. אציג ששה היבטים הנובעים ממתודה זו המקדמים תגליות פסיכואנליטיות: כיול התודעה; האבולוציה קודמת לפירוש; תנועה לעבר אחדות עם המציאות הרגשית של המטופל; יצירת קשר אחדותי עם איכות של חלימה; קידום היכולת לנשיאת ספק; עמדה של No Theory ביחס לתיאוריות פסיכואנליטיות.

ד”ר אילן ברנט: פסיכואנליטיקאי מנחה, החברה הפסיכואנליטית בישראל. מורה ומדריך במרכז ויניקוט בישראל ובמסלול המתקדמים ‘הזרם העצמאי בפסיכואנליזה – פורצי דרכים’, התכנית לפסיכותרפיה, ביה”ס לרפואה, אוניברסיטת תל אביב. 

לתשלום מהיר הכנסו לכאן

מחיר להרצאה: חבר אגודה – 80 ש"ח, סטודנט/גימלאי –   100 ש"ח, מי שאינו חבר – 120 ש”ח.


מודעות עמיתים

מכון      
תל-אביב לפסיכואנליזה בת זמננו שמח להזמינכם לערב השקה של ספרה של
 טובה זלץ - להשתגע או לדעת את האמת שלא ניתן לשאתה

 

תוכנית "מפגשים פסיכואנליטיים" - סמינרים קליניים ותיאורטיים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית, מטעם מכון תל-אביב לפסיכואנליזה בת זמננו.  2019-2020

 

 

  בברכה
חברי האגודה

 
ד"ר רז אבן (חבר ועד ויו"ר האגודה) ,
  יוסי צוק (חבר ועד ויו"ר חטיבת הילדים),  קרן שפירא (חברת ועד וצוות החטיבה לטיפול זוגי), טלי רסנר (חברת ועד ויו"ר ועדת קבלה), מונה זופניק (חברת ועדת קשרי חברים, צוות חטיבת הילדים) ,  עליזה רוזן (חברת ועד, יו"ר החטיבה לטיפול זוגי, גזברית)ישראלה צורף  (חברת ועד, ועדת קבלה, צוות חטיבת הילדים),  רחל לוי (חברת ועד וצוות הרצאות ימי ה'),  יואל בלום (חבר ועד ונציג האגודה ב - EFPP), נוגה אריאל-גלור (חברת ועד וועדת קבלה),  ניצה גילת ( סניף ירושלים),  אבי שרוף (צוות חטיבת הילדים), ד"ר גלית בן-אמיתי (צוות חטיבת הילדים), ד"ר רוני אלפנדרי  (מנהל האתר ורשימת התפוצה ונציג האגודה ב - WCP ו - EFPP), אורית ברקת (מזכירת האגודה) .

קישור ל מזכירות
.