https://iapp-psy.org/

ניוזלטר מס' 580

האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית נוסדה בשנת 1998 על ידי ד"ר יוסי הדר ז"ל וד"ר גבי מן במטרה לכונן אכסניה יחודית בישראל לפסיכותרפיה פסיכואנליטית. ומאז, בעשרים ואחת שנות פעילות פוריות ומגוונות, הצליחה האגודה להעמיק ולהרחיב את מקומה המרכזי של הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית, על שלל גווניה, בישראל. ולראייה, תכניות הכשרה רבות לפסיכותרפיה פסיכואנליטית נפתחו מאז בהן לומדים מאות מטפלים בכל שנה.

אנו נשאלים לא אחת מה הם הקריטריונים לקבלה לאגודה. בהעדר חוק לפסיכותרפיה בישראל, הקריטריונים אותם קבעה האגודה ושומרת עליהם מאז בהקפדה, מהווים את הסטנדרט המקצועי המקובל בישראל להכרה באנשי טיפול כפסיכותרפיסטים פסיכואנליטים.
לנוחותיכם, אנו מצרפים כאן את אנשי המקצוע הראשים לפנות להצטרפות לאגודה ואת תנאי הקבלה כ
פי שהם מופיעים בתקנון:

  1. פסיכולוגים קליניים, ורופאים פסיכיאטרים העוסקים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית.
    (מהם נדרשים  מינימום 80 שעות הדרכה בפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית, כולל הדרכה בעת ההתמחות); עובדים סוציאליים בעלי תואר שני קליני  העוסקים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית. מהם נדרש להיות בוגרי תוכניות מוכרות* לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית או לחלופין עיסוק של שנתיים לפחות בפסיכותרפיה פסיכואנליטית לאחר קבלת התואר (במקרה זה נדרשים מינימום 80 שעות הדרכה בפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית).
  2. פסיכולוגים התפתחותיים, שיקומיים, רפואיים וחינוכיים בוגרי תוכניות מוכרות* לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית או לחלופין לאחר עיסוק של שנתיים לפחות בפסיכותרפיה פסיכואנליטית ממועד קבלת התואר (במקרה זה נדרשים אישורים ממדריכים מוסמכים על מינימום 120 שעות הדרכה בפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית).
  3. מטפלים בהבעה וביצירה, בעלי תואר שני, בוגרי תכניות מוכרות* לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית.
    * רשימת התכניות המוכרות – מתעדכנת מעת לעת על ידי ועד האגודה ומופיעה 
    כאן.


להצטרפות לאגודה הכנסו לכאן

על אירועי האגודה בשנים עברו תוכלו לקרוא כאן

  בברכה
חברי האגודה

 
ד"ר רז אבן (חבר ועד ויו"ר האגודה) ,
  יוסי צוק (חבר ועד ויו"ר חטיבת הילדים),  קרן שפירא (חברת ועד וצוות החטיבה לטיפול זוגי), טלי רסנר (חברת ועד ויו"ר ועדת קבלה), מונה זופניק (חברת ועדת קשרי חברים, צוות חטיבת הילדים) ,  עליזה רוזן (חברת ועד, יו"ר החטיבה לטיפול זוגי, גזברית)ישראלה צורף  (חברת ועד, ועדת קבלה, צוות חטיבת הילדים),  רחל לוי (חברת ועד וצוות הרצאות ימי ה'),  יואל בלום (חבר ועד ונציג האגודה ב - EFPP), נוגה אריאל-גלור (חברת ועד וועדת קבלה),  ניצה גילת ( סניף ירושלים),  אבי שרוף (צוות חטיבת הילדים), ד"ר גלית בן-אמיתי (צוות חטיבת הילדים), ד"ר רוני אלפנדרי  (מנהל האתר ורשימת התפוצה ונציג האגודה ב - WCP ו - EFPP), אורית ברקת (מזכירת האגודה) .

קישור ל מזכירות
.