https://iapp-psy.org/

ניוזלטר מס' 578

תוכנית ערבי חמישי תשע”ט 

   סוגיות בפסיכואנליזה במאה ה – 21 

יום חמישי בין השעות 20:30 עד 22:00 (התכנסות ב20:00)  בבית השחמט, רח’ טאגור 26,  רמת אביב 


28.3.2019 

ד”ר יפתח בירן – הפרעות קונברסיביות וכאב – הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?

בעוד שבמאה ה – 19 כאב היה סימן מוביל של ההפרעות ההיסטריות הרי במאה ה – 20 הכאב מודר מהסתמנויות אלו ומובל אחר כבוד לאבחנות הסומטיות הדיפוזיות, לפיברומיאלגיה ולתסמונות הכאב האחרות. בהרצאה אטען שהכאב הגופני-נפשי והקונברסיה הולכים יחדיו ושההחרגה משקפת ומאפשרת עמדה מתגוננת מפני המשמעויות הסימבוליות והמיניות של הכאב והגוף. אדגים זאת דרך דוגמאות מהקליניקה המבוססות על תיאורי מקרים בהם תסמונת הכאב לוותה בקתקסיס מיני ובדוגמאות ספרותיות.

לתשלום מהיר הכנסו לכאן

מחיר להרצאה: חבר אגודה – 80 ש"ח, סטודנט/גימלאי –   100 ש"ח, מי שאינו חבר – 120 ש”ח.


מודעות עמיתים


הקבוצה הישראלית למחקר בפסיכותרפיה בשיתוף עם מרכז פרויד לחקר הפסיכואנליזה ומכון מפרשים מזמינה לכנס יסוד בנושא: חקר בפסיכותרפיה בישראל - החיפוש אחר מנגנונים המקדמים שינוי והתפתחות.  12.04.19 . לפרטים לחץ כאן


14.04.2019 כנס של התכנית לפסיכותרפיה, מרכז אקדמי ללימודי המשך ברפואה, אונ' ת"א - "הקולות השונים בקליניקה של פסיכולוגיית העצמי העכשווית", בהשתתפות ד"ר דונה אורנג'

 

לפרטים אודות שלל פעילויות האגודה בתשע"ט לחץ כאן

לפרטים אודות הצטרפות לאגודה או חידוש חברות לחץ כאן

 

  בברכה
חברי האגודה

 
ד"ר רז אבן (חבר ועד ויו"ר האגודה) ,
  יוסי צוק (חבר ועד ויו"ר חטיבת הילדים),  קרן שפירא (חברת ועד וצוות החטיבה לטיפול זוגי), טלי רסנר (חברת ועד ויו"ר ועדת קבלה), מונה זופניק (חברת ועדת קשרי חברים, צוות חטיבת הילדים) ,  עליזה רוזן (חברת ועד, יו"ר החטיבה לטיפול זוגי, גזברית)ישראלה צורף  (חברת ועד, ועדת קבלה, צוות חטיבת הילדים),  רחל לוי (חברת ועד וצוות הרצאות ימי ה'),  יואל בלום (חבר ועד ונציג האגודה ב - EFPP), נוגה אריאל-גלור (חברת ועד וועדת קבלה),  ניצה גילת ( סניף ירושלים),  אבי שרוף (צוות חטיבת הילדים), ד"ר גלית בן-אמיתי (צוות חטיבת הילדים), ד"ר רוני אלפנדרי  (מנהל האתר ורשימת התפוצה ונציג האגודה ב - WCP ו - EFPP), אורית ברקת (מזכירת האגודה) .

קישור ל מזכירות
.