https://iapp-psy.org/

ניוזלטר מס' 574

שלום רב,

אלפון המטפלים באתר החדש של האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית מהווה מאגר מידע חיוני ביותר לקהילת המטפלים ולקהל הרחב בישראל.

המטפלים הרשומים באלפון הם כולם חברי האגודה, דבר המעיד על הכשרתם ועל עמידתם בתנאי הקבלה לאגודה, תנאי משמעותי להכרתם כאנשי מקצוע העוסקים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית בישראל, בה לצערינו עדיין אין חקיקה מסודרת בנושא העיסוק בפסיכותרפיה.

מומלץ להוועץ באלפון זה כאשר אתם מחפשים מטפל בתחום מסויים או באיזור גאוגרפי ספציפי.

  חברי האגודה רשאים להכלל באלפון המטפלים כל עוד הם חברים פעילים באגודה.

לפרטים נוספים על ההטבות של חברות האגודה, לחץ כאן.

***************

 

לפרטים אודות שלל פעילויות האגודה בתשע"ט לחץ כאן

  בברכה
חברי האגודה

 
ד"ר רז אבן (חבר ועד ויו"ר האגודה) ,
  יוסי צוק (חבר ועד ויו"ר חטיבת הילדים),  קרן שפירא (חברת ועד וצוות החטיבה לטיפול זוגי), טלי רסנר (חברת ועד ויו"ר ועדת קבלה), מונה זופניק (חברת ועדת קשרי חברים, צוות חטיבת הילדים) ,  עליזה רוזן (חברת ועד, יו"ר החטיבה לטיפול זוגי, גזברית)ישראלה צורף  (חברת ועד, ועדת קבלה, צוות חטיבת הילדים),  רחל לוי (חברת ועד וצוות הרצאות ימי ה'),  יואל בלום (חבר ועד ונציג האגודה ב - EFPP), נוגה אריאל-גלור (חברת ועד וועדת קבלה),  ניצה גילת ( סניף ירושלים),  אבי שרוף (צוות חטיבת הילדים), ד"ר גלית בן-אמיתי (צוות חטיבת הילדים), ד"ר רוני אלפנדרי  (מנהל האתר ורשימת התפוצה ונציג האגודה ב - WCP ו - EFPP), אורית ברקת (מזכירת האגודה) .

קישור ל מזכירות
.