https://iapp-psy.org/

ניוזלטר מס' 573

יום העיון השלישי של חטיבת הילדים והנוער :

"מצבים מנטליים ראשוניים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית עם ילדים ונוער "

לתשלום מהיר הכנסו לכאן

יום רביעי 29.5.19  בין השעות 08:30-14:00

יו”ר יום העיון: מר אבי שרוף

יתקיים במכון מופ"ת , שושנה פרסיץ  15  ת"א

8.30-9.00 - התכנסות

 09:00-09:15- דברי פתיחה

09:15-10:30- הרצאה: "התפתחות רגשית מוקדמת ומצבים מנטליים ראשוניים"

גב' אלינה שלקס

10:30-11:00 - הפסקה

11.00-12.15 - הרצאה:" את פתח לו": פתיחת מרחב המשחק אצל ילדים עם אוטיזם

גב' יונית שולמן

12:15-12:45 -הפסקת צהריים

12:45-14:00- הרצאה: "Reveries ככלי מפתח בטיפול עם ילדים שקשה להגיע אליהם"

ד"ר  דורית קבילי

 

 

 

לעלון יום העיון לחץ כאן

 

***

 

לפרטים אודות שלל פעילויות האגודה בתשע"ט לחץ כאן

לפרטים אודות הצטרפות לאגודה או חידוש חברות לחץ כאן

  

***

 

לפרטים אודות שלל פעילויות האגודה בתשע"ט לחץ כאן

לפרטים אודות הצטרפות לאגודה או חידוש חברות לחץ כאן

  בברכה
חברי האגודה

 
ד"ר רז אבן (חבר ועד ויו"ר האגודה) ,
  יוסי צוק (חבר ועד ויו"ר חטיבת הילדים),  קרן שפירא (חברת ועד וצוות החטיבה לטיפול זוגי), טלי רסנר (חברת ועד ויו"ר ועדת קבלה), מונה זופניק (חברת ועדת קשרי חברים, צוות חטיבת הילדים) ,  עליזה רוזן (חברת ועד, יו"ר החטיבה לטיפול זוגי, גזברית)ישראלה צורף  (חברת ועד, ועדת קבלה, צוות חטיבת הילדים),  רחל לוי (חברת ועד וצוות הרצאות ימי ה'),  יואל בלום (חבר ועד ונציג האגודה ב - EFPP), נוגה אריאל-גלור (חברת ועד וועדת קבלה),  ניצה גילת ( סניף ירושלים),  אבי שרוף (צוות חטיבת הילדים), ד"ר גלית בן-אמיתי (צוות חטיבת הילדים), ד"ר רוני אלפנדרי  (מנהל האתר ורשימת התפוצה ונציג האגודה ב - WCP ו - EFPP), אורית ברקת (מזכירת האגודה) .

קישור ל מזכירות
.