https://iapp-psy.org/

ניוזלטר מס' 569

 

תוכנית ערבי חמישי תשע”ט 

   סוגיות בפסיכואנליזה במאה ה – 21 


28.2.2019 

דפנה ערן – שחקי שחקי על החלומות

ההרצאה תעסוק בתהליכי חלימה של המטפל והמטופל, כביטויים של תנועה הנוצרת מחומרי הלא מודע ההתייחסותי זה הנולד מין המפגש הייחודי ביניהם. אביא דוגמאות  למצבי תקיעות בטיפול המקבלים ממשות ותנועה מחודשת באמצעות תהליכי החלימה הן של המטופל והן של המטפל.

דפנה ערן, פסיכולוגית קלינית, מדריכה מוסמכת בטיפול זוגי ומשפחתי, אנליטיקאית מנחה  בחברה הפסיכואנליטית בישראל,מורה ומדריכה בתוכנית  הליבה לפסיכותרפיה ובלימודים המתקדמים לפסיכותרפיה במסלול ההתיחסותי באוניברסיטת תל אביב.

לינק לתשלום מהיר 
 
 

***

 

לפרטים אודות שלל פעילויות האגודה בתשע"ט לחץ כאן

לפרטים אודות הצטרפות לאגודה או חידוש חברות לחץ כאן

  בברכה
חברי האגודה

 
ד"ר רז אבן (חבר ועד ויו"ר האגודה) ,
  יוסי צוק (חבר ועד ויו"ר חטיבת הילדים),  קרן שפירא (חברת ועד וצוות החטיבה לטיפול זוגי), טלי רסנר (חברת ועד ויו"ר ועדת קבלה), מונה זופניק (חברת ועדת קשרי חברים, צוות חטיבת הילדים) ,  עליזה רוזן (חברת ועד, יו"ר החטיבה לטיפול זוגי, גזברית)ישראלה צורף  (חברת ועד, ועדת קבלה, צוות חטיבת הילדים),  רחל לוי (חברת ועד וצוות הרצאות ימי ה'),  יואל בלום (חבר ועד ונציג האגודה ב - EFPP), נוגה אריאל-גלור (חברת ועד וועדת קבלה),  ניצה גילת ( סניף ירושלים),  אבי שרוף (צוות חטיבת הילדים), ד"ר גלית בן-אמיתי (צוות חטיבת הילדים), ד"ר רוני אלפנדרי  (מנהל האתר ורשימת התפוצה ונציג האגודה ב - WCP ו - EFPP), אורית ברקת (מזכירת האגודה) .

קישור ל מזכירות
.