https://iapp-psy.org/

ניוזלטר מס' 568

קבוצת הקריאה השלישית של החטיבה הזוגית תערך ביום חמישי 14.02.2019  בין השעות 20:30-22:00  

בבית השחמט,  רח’ טאגור 26 רמת אביב

רקוד בין המצרים; כשהמטפלת “על הקצה”

בהנחיית גב’ אורנה שור

אזלו הכרטיסים!

*****

תוכנית ערבי חמישי תשע”ט 

   סוגיות בפסיכואנליזה במאה ה – 21

ההרצאות תתקיימנה בערבי ימי חמישי בין השעות 20:30 עד 22:00 (התכנסות ב20:00)  בבית השחמט, רח’ טאגור 26,  רמת אביב 

28.2.2019
שחקי שחקי על החלומות

הרצאה תעסוק בתהליכי חלימה של המטפל והמטופל, כביטויים של תנועה הנוצרת מחומרי הלא מודע ההתייחסותי זה הנולד מין המפגש הייחודי ביניהם. אביא דוגמאות  למצבי תקיעות בטיפול המקבלים ממשות ותנועה מחודשת באמצעות תהליכי החלימה הן של המטופל והן של המטפל.

דפנה ערן, פסיכולוגית קלינית, מדריכה מוסמכת בטיפול זוגי ומשפחתי, אנליטיקאית מנחה  בחברה הפסיכואנליטית בישראל,מורה ומדריכה בתוכנית  הליבה לפסיכותרפיה ובלימודים המתקדמים לפסיכותרפיה במסלול ההתיחסותי באוניברסיטת תל אביב.

לינק לתשלום מהיר 


***

 

לפרטים אודות שלל פעילויות האגודה בתשע"ט לחץ כאן

לפרטים אודות הצטרפות לאגודה או חידוש חברות לחץ כאן

  בברכה
חברי האגודה

 
ד"ר רז אבן (חבר ועד ויו"ר האגודה) ,
  יוסי צוק (חבר ועד ויו"ר חטיבת הילדים),  קרן שפירא (חברת ועד וצוות החטיבה לטיפול זוגי), טלי רסנר (חברת ועד ויו"ר ועדת קבלה), מונה זופניק (חברת ועדת קשרי חברים, צוות חטיבת הילדים) ,  עליזה רוזן (חברת ועד, יו"ר החטיבה לטיפול זוגי, גזברית)ישראלה צורף  (חברת ועד, ועדת קבלה, צוות חטיבת הילדים),  רחל לוי (חברת ועד וצוות הרצאות ימי ה'),  יואל בלום (חבר ועד ונציג האגודה ב - EFPP), נוגה אריאל-גלור (חברת ועד וועדת קבלה),  ניצה גילת ( סניף ירושלים),  אבי שרוף (צוות חטיבת הילדים), ד"ר גלית בן-אמיתי (צוות חטיבת הילדים), ד"ר רוני אלפנדרי  (מנהל האתר), אורית ברקת (מזכירת האגודה) .

קישור ל מזכירות
.