https://iapp-psy.org/

ניוזלטר מס' 564

 

תוכנית ערבי חמישי תשע”ט 

   סוגיות בפסיכואנליזה במאה ה – 21 

31.1.2019 יעל שביד – ניצול מיני בילדות כפגיעה רב-מערכתית

 ניצול מיני בילדות פוגע בהיבטים רבים של ההתפתחות הנפשית - הפנמה של יחסי אובייקט, דימוי עצמי, דימוי גוף, תפיסת המציאות ועוד.  מנגנון הדיסוציאציה שמופעל על-מנת לשרוד את הפגיעה מציל בהרבה מהמקרים חלק מהתפקודים, אך הוא גם מתעתע וגורם פעמים רבות לעיכוב בהפסקת הניצול ובחשיפתו, ויחד עם מאפיינים נוספים מציב את הנפגעים בסיכון גבוה לפגיעות חוזרות. הטיפול הנפשי במי שעברו פגיעות כאלה הוא מאתגר במיוחד, הן ביחס לאפשרות לעזור למטופל והן בשל המרכיב של טראומטיזציה משנית של המטפל. המטפל נדרש לעבודה מאומצת, מורכבת ועדינה – בין השאר לקבלת תפקיד של עד; לתשומת לב לתופעות גופניות; ללוליינות בין שמירה על גבולות להכלה והתמסרות, מודעות מתמדת לסכנה של שחזור פגיעה ביחסי ההעברה, והתעקשות על הסיכוי לבניית יחסים מיטיבים בתוך הטיפול ובחיי המטופל. 

לינק לתשלום מהיר 

******************
הודעות עמיתים

המכון לפסיכותרפיה במרכז הקליני הבין-תחומי באוניברסיטת חיפה מציע טיפול נפשי מסובסד לבני משפחה של מתמודדים עם מחלה נפש. לפרטים לחץ כאן
 

***

 

לפרטים אודות שלל פעילויות האגודה בתשע"ט לחץ כאן

לפרטים אודות הצטרפות לאגודה או חידוש חברות לחץ כאן

  בברכה
חברי האגודה

 
ד"ר רז אבן (חבר ועד ויו"ר האגודה) ,
  יוסי צוק (חבר ועד ויו"ר חטיבת הילדים),  קרן שפירא (חברת ועד וצוות החטיבה לטיפול זוגי), טלי רסנר (חברת ועד ויו"ר ועדת קבלה), מונה זופניק (חברת ועדת קשרי חברים, צוות חטיבת הילדים) ,  עליזה רוזן (חברת ועד, יו"ר החטיבה לטיפול זוגי, גזברית)ישראלה צורף  (חברת ועד, ועדת קבלה, צוות חטיבת הילדים),  רחל לוי (חברת ועד וצוות הרצאות ימי ה'),  יואל בלום (חבר ועד ונציג האגודה ב - EFPP), נוגה אריאל-גלור (חברת ועד וועדת קבלה),  ניצה גילת ( סניף ירושלים),  אבי שרוף (צוות חטיבת הילדים), ד"ר גלית בן-אמיתי (צוות חטיבת הילדים), ד"ר רוני אלפנדרי  (מנהל האתר ורשימת התפוצה ונציג האגודה ב - WCP ו - EFPP), אורית ברקת (מזכירת האגודה) .

קישור ל מזכירות
.