https://iapp-psy.org/

ניוזלטר מס' 559

החטיבה לטיפול זוגי פסיכואנליטי מציגה:

17.1.19  ד”ר אבי ברמן והסופרת שושי בריינר:   מושג השימוש באובייקט   (וויניקוט) במרחב הזוגי

הערב יכלול שתי הרצאות המתייחסות לנושא של המתח בין המרחב האישי למרחב הזוגי כפי שהוא בא לידי ביטוי בפסיכולוגיה ובספרות.  

ד”ר אבי ברמן , פסיכולוג קליני, מדריך, פסיכואנליטיקאי, אנליטיקאי קבוצתי, ראש המסלול לטיפול קבוצתי בתכנית לפסיכותרפיה, אונ’ תל אביב.

גב’ שושי בריינר – סופרת ועורכת ספרותית. פרסמה עד כה 4 ספרים. עוסקת בכתיבתה בעיקר ביחסים במשפחה וביחסים בין גברים ונשים.

להרשמה מהירה לחץ כאן

לבלוג של קרן שפירא לחץ 
כאן

להצטרפות לאגודה בכדי לזכות בשלל ההטבות לחץ כאן

  בברכה
חברי האגודה

 
ד"ר רז אבן (חבר ועד ויו"ר האגודה) ,
  יוסי צוק (חבר ועד ויו"ר חטיבת הילדים),  קרן שפירא (חברת ועד וצוות החטיבה לטיפול זוגי), טלי רסנר (חברת ועד ויו"ר ועדת קבלה), מונה זופניק (חברת ועדת קשרי חברים, צוות חטיבת הילדים) ,  עליזה רוזן (חברת ועד, יו"ר החטיבה לטיפול זוגי, גזברית)ישראלה צורף  (חברת ועד, ועדת קבלה, צוות חטיבת הילדים),  רחל לוי (חברת ועד וצוות הרצאות ימי ה'),  יואל בלום (חבר ועד ונציג האגודה ב - EFPP), נוגה אריאל-גלור (חברת ועד וועדת קבלה),  ניצה גילת ( סניף ירושלים),  אבי שרוף (צוות חטיבת הילדים), ד"ר גלית בן-אמיתי (צוות חטיבת הילדים), ד"ר רוני אלפנדרי  (מנהל האתר ורשימת התפוצה ונציג האגודה ב - WCP ו - EFPP), אורית ברקת (מזכירת האגודה) .

קישור ל מזכירות
.