https://iapp-psy.org/

ניוזלטר מס' 558

שנת 2019 נפתחה ועימה שלל עדכונים
***
האגודה התקבלה כחברה בפדרציה האירופאית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית EFPP ! נציגי האגודה בארגון היוקרתי הם יואל בלום ודר' רוני אלפנדרי. בחודש מרץ הקרוב, ישתתף יואל בלום בישיבת הועד המנהל של הפדרציה בברלין, ויביא משם עדכונים!
הצטרפו עוד היום לאגודה בכדי להנות משלל ההטבות. לפרטים לחצו כאן
***
החטיבה לטיפול זוגי פסיכואנליטי מציגה:

17.1.19  ד”ר אבי ברמן והסופרת שושי בריינר:   מושג השימוש באובייקט   (וויניקוט) במרחב הזוגי

 
לפרטים מלאים והרשמה מהירה לחץ כאן
***

תוכנית ערבי חמישי תשע”ט 

   סוגיות בפסיכואנליזה במאה ה – 21

  

31.1.2019 יעל שביד – ניצול מיני בילדות כפגיעה רב-מערכתית

לתשלום מהיר לחץ כאן
****

חטיבת הילדים והנוער של האגודה מציגה את יום העיון השני בפעילות החטיבה לשנת תשע”ט:

13.2.2019- דיון מחודש בסוגיות של טראומה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית עם ילדים ונוער

לתשלום מהיר לחץ כאן
 

  בברכה
חברי האגודה

 
ד"ר רז אבן (חבר ועד ויו"ר האגודה) ,
  יוסי צוק (חבר ועד ויו"ר חטיבת הילדים),  קרן שפירא (חברת ועד וצוות החטיבה לטיפול זוגי), טלי רסנר (חברת ועד ויו"ר ועדת קבלה), מונה זופניק (חברת ועדת קשרי חברים, צוות חטיבת הילדים) ,  עליזה רוזן (חברת ועד, יו"ר החטיבה לטיפול זוגי, גזברית)ישראלה צורף  (חברת ועד, ועדת קבלה, צוות חטיבת הילדים),  רחל לוי (חברת ועד וצוות הרצאות ימי ה'),  יואל בלום (חבר ועד ונציג האגודה ב - EFPP), נוגה אריאל-גלור (חברת ועד וועדת קבלה),  ניצה גילת ( סניף ירושלים),  אבי שרוף (צוות חטיבת הילדים), ד"ר גלית בן-אמיתי (צוות חטיבת הילדים), ד"ר רוני אלפנדרי  (מנהל האתר ורשימת התפוצה ונציג האגודה ב - WCP ו - EFPP), אורית ברקת (מזכירת האגודה) .

קישור ל מזכירות
.