https://iapp-psy.org/

ניוזלטר מס' 556

 

תוכנית ערבי חמישי תשע”ט 

   סוגיות בפסיכואנליזה במאה ה – 21 

27.12.2018 ד”ר הילית אראל ברודסקי: הקול בראש – צללים וצלילים

 

טראומה מאופיינת בכך שהיא נותרת כעדות היולית ללא מילים, ללא מספר שיספר את סיפורה וללא אוזן קשבת שתשמע אותה. מתוך כך, היא אינה ניתנת לעיבוד ומתעתעת ביכולתו של הקורבן להיות עד למה שאירע לו, לדעת את עצמו ולספר את סיפורו. בהרצאתה מציעה ד”ר אראל ברודסקי את המדיום של המוסיקה כלוכד הן אתה שבר הטראומטי והן את האפשרות לריפוי, כזה המבקש לתקשר עם האחר הפנימי ובו זמנית מחזיק את היעדרו. המוסיקה עשויה להוות פשר לטראומה, גשר לעבר עדות, סימבוליזציה ושפה, ובו בעת היא מנכיחה את החסר וההיעדר. ההרצאה תדון בתופעת הreverie המוסיקלי, שבה המטפל חווה מעין חלימה בהקיץ הכוללת שירים, לחן ומילים ומציעה שהרוורי המוסיקלי עשוי להוות חלק מתהליך הפצעת העדות – עדות צלילית, במקומות בהם אין ביכולתן של המילים לנסח ולהכיל את עוצמת הכאב והאימה.

לינק לתשלום מהיר 

******************

17.1.19 - חטיבת הטיפול הזוגי של האגודה הישראלית
לפסיכותרפיה פסיכואנליטית מזמינה להרצאתם של דר' אבי ברמן ושושי בריינר - מושג  השימוש באובייקט במרחב הזוגי. לפרטים לחץ כאן


********************************
יום העיון השני של חטיבת הילדים והנוער 

דיון מחודש בסוגיות של טראומה בפסיכותרפיה פסיכואנליטית עם ילדים ונוער

לתשלום מהיר הכנסו לכאן

יום רביעי 13.2.19  בין השעות 08:30-15:00

יו”ר יום העיון: גב’ מונה זופניק


לפרטים מלאים
 

 

***

 

לפרטים אודות שלל פעילויות האגודה בתשע"ט לחץ כאן

לפרטים אודות הצטרפות לאגודה או חידוש חברות לחץ כאן

  בברכה
חברי האגודה

 
ד"ר רז אבן (חבר ועד ויו"ר האגודה) ,
  יוסי צוק (חבר ועד ויו"ר חטיבת הילדים),  קרן שפירא (חברת ועד וצוות החטיבה לטיפול זוגי), טלי רסנר (חברת ועד ויו"ר ועדת קבלה), מונה זופניק (חברת ועדת קשרי חברים, צוות חטיבת הילדים) ,  עליזה רוזן (חברת ועד, יו"ר החטיבה לטיפול זוגי, גזברית)ישראלה צורף  (חברת ועד, ועדת קבלה, צוות חטיבת הילדים),  רחל לוי (חברת ועד וצוות הרצאות ימי ה'),  יואל בלום (חבר ועד ונציג האגודה ב - EFPP), נוגה אריאל-גלור (חברת ועד וועדת קבלה),  ניצה גילת ( סניף ירושלים),  אבי שרוף (צוות חטיבת הילדים), ד"ר גלית בן-אמיתי (צוות חטיבת הילדים), ד"ר רוני אלפנדרי  (מנהל האתר ורשימת התפוצה ונציג האגודה ב - WCP ו - EFPP), אורית ברקת (מזכירת האגודה) .

קישור ל מזכירות
.