https://iapp-psy.org/

ניוזלטר מס' 547

תוכנית ערבי חמישי תשע”ט 

   סוגיות בפסיכואנליזה במאה ה – 21

יום חמישי בין השעות 20:30 עד 22:00 (התכנסות ב20:00)  בבית השחמט, רח’ טאגור 26,  רמת אביב 

29.11.2018

ד”ר שי שלקס   תהא נשמתו צרורה בצרור החיים: על תרומתה של פסיכולוגיית העצמי להבנתו של תהליך האבל ולטיפול הנפשי באבלים

***
תזכורת אחרונה לחידוש מנוי PEP  

 


  לפרטים המלאים אודות התשלום, יש להכנס לכאן. מהרו לנצל הטבה זו שתוקפה פג ב 15.11.18 

***
הודעות עמיתים

  

לפרטים אודות שלל פעילויות האגודה בתשע"ט לחץ כאן

לפרטים אודות הצטרפות לאגודה או חידוש חברות לחץ כאן

  בברכה
חברי האגודה

 
ד"ר רז אבן (יו"ר האגודה) ,
  יוסי צוק (יו"ר חטיבת הילדים),  קרן שפירא (צוות החטיבה לטיפול זוגי), טלי רסנר (יו"ר ועדת קבלה), מונה זופניק (קשרי חברים, צוות חטיבת הילדים) ,  עליזה רוזן (יו"ר החטיבה לטיפול זוגי, גזברית)ישראלה צורף  (ועדת קבלה, צוות חטיבת הילדים),  רחל לוי (צוות הרצאות ימי ה'),  יואל בלום, נוגה אריאל-גלור, ניצה גילת ( סניף ירושלים),  אבי שרוף (צוות חטיבת הילדים), ד"ר גלית בן-אמיתי (צוות חטיבת הילדים), ד"ר רוני אלפנדרי  (נציג האגודה ב WCP), אורית ברקת (מזכירת האגודה) .

קישור ל מזכירות
.