https://iapp-psy.org/

האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית


הפורום הישראלי לפסיכואנליזה ופסיכותרפיה התייחסותית


אנא מהרו להירשם לקבוצת הקריאה:

פסיכואנליזה התייחסותית: המשך או מפנה?

מנחה: ד"ר שחף ביתן

המפגשים יתקיימו ברחובות, החל מהשבוע הראשון של אוקטובר 8.10.18, בימי שני בשעות 14:30-16:00, אחת לשבועיים.
בקבוצת הקריאה הזו נתוודע לפסיכואנליזה ההתייחסותית דרך השאלה - האם מדובר במהפך בתולדות החשיבה הפסיכואנליטית, או בהתפתחות והמשך של התנועה האנליטית המהפכנית מטבעה? נעשה זאת תוך שניגע בתימות המרכזיות של החשיבה ההתייחסותית - פסיכולוגיה של שניים. עצמי מרובה, סובייקטיביות, אחרות enactment, ויחסי מטפל\ת-מטופל\ת.

ברוח הגישה ההתייחסותית, הקבוצה תעבוד במשותף על מנת לתת לרעיונות להדהד ולהתפתח, תוך התייחסות לשאלות של סמכות, כוח ואחריות. הפגישות יוקדשו לקריאת מאמרים תוך התמקדות בהשלכות של הגישה ההתייחסותית על העבודה הקלינית עם מטפלים\ות. יושם דגש על דוגמאות ומקרים של המשתתפים\ות תוך יישום החשיבה ההתייחסותית.

אודות המנחה:
ד"ר שחף ביתן, פסיכולוג קליני מומחה, פרקטיקה פרטית ברחובות.

פסיכולוג בצוות ראשל"צ, מבוגרים ונוער, קופת חולים מאוחדת. אחראי על התכנית הקלינית. מרצה באוניברסיטת בן-גוריון במחלקה לפסיכולוגיה, קמפוס אילת. מרצה ומדריך בתכנית "הגל החדש בפסיכותרפיה" בבית הספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. מרצה בתכנית לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית בבית ספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטה בר-אילן.

תחומי עניין: תולדות התפתחות הפסיכואנליזה, פסיכואנליזה ופילוסופיה, פסיכואנליזה השוואתית.

להרשמה ותשלום לחץ כאן. 

התשלום הינו עבור 12 מפגשים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות:

לד"ר שחף ביתן: 054-309-0907 או לד"ר אסתר רפפורט: 054-942-4392


להתראות,
החברות והחברים בוועד הפורום

יואב אנטמן, ד"ר נגה גוגנהיים, תמי דרור- שיבר, שילי ורדימון, אודי חן, ד"ר אילנה לאור (יו"ר), ד"ר אסתר רפפורט, אורנה שור.

\http:\elational-forum.org.il

 בברכה

חברי ועד האגודה

 
ד"ר רז אבן (יו"ר האגודה) ,
 ליאן זמיר,  יוסי צוק (יו"ר חטיבת הילדים) ,  מונה זופניק ( קשרי חברים, צוות חטיבת הילדים) , טלי רסנר (יו"ר ועדת קבלה), עליזה רוזן (יו"ר החטיבה לטיפול זוגי, גזברית) , ד"ר גלית בן-אמיתי (צוות חטיבת הילדים) , ישראלה צורף  (ועדת קבלה, צוות חטיבת הילדים), קרן שפירא (צוות החטיבה לטיפול זוגי),  רחל לוי (צוות הרצאות ימי ה'),  יואל בלום ונוגה אריאל-גלור.

קישור ל מזכירות
.