https://iapp-psy.org/

דמי חבר - מתמחים וחברים נלווים

מתמחים וחברים נלווים.
בהמשך להודעתנו מאתמול בעניין קבלה לחברות ותשלום דמי החבר לשנת העבודה הבאה, רצינו להזכיר שברוח רצוננו לגייס ולבנות את דור העתיד של מטפלים פסיכואנליטיים בארץ ובאגודה אנו מעוניינים לעודד מתמחים, מטפלים צעירים ואנשים המתעניינים בחשיבה ועבודה פסיכואנליטית להצטרף לשורותינו כחברים נלווים. חברות נלווית מיועדת למתמחים ולאנשים בעלי עניין בהשקפה הפסיכואנליטית, בתיאוריה ובפרקטיקה, המזדהים עם מטרות האגודה ומעוניינים להשתייך אליה, ואינם עומדים (או עדיין אינם עומדים) בקריטריונים של חברות מלאה. אנחנו נשמח לקבלכם אלינו. מתמחים ומטפלים צעירים שאינם עונים עדיין על הקריטריונים לחברות מלאה, יכולים להירשם כחברים נלווים בהנחה של 50% מדמי החבר עד אשר יוכלו להתקבל כחברים מן המניין.
בברכה,
דר' שי שלקס
ועד האגודה

 
 https://iapp-psy.org/

פרטי יצירת קשר עם האגודה:

כתובת דואר:   האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית
ת.ד. 6066
הרצליה 46159
טלפון:  
09-9587717
 
דואר אלקטרוני:   iapp@bezeqint.net