https://iapp-psy.org/

חברות ודמי חבר

שלום רב.
חברי אגודה:  הגיע המועד לשלם את דמי החבר עבור שנת העבודה שבפתח (תשע"ב). גם השנה דמי החבר יעמדו על 350 ¤.
כאן, באתר האגודה, תוכלו למצוא שובר תשלום. למי שמסיבה כלשהי טרם שילם את דמי החבר עבור שנת תשע"א המסתיימת מתבקש לצרף את הסכום לתשלום. כדאי להסדיר את תשלום דמי החברות בהקדם על מנת לזכות בהנחות המיועדות לחברי אגודה משלמים בפעילויות שונות שההרשמה אליהם תתחיל בקרוב (למשלמים בהמחאות – ניתן לתארך אותן ל- 1 בספטמבר).
 
ו – למי שטרם חבר באגודה: אנחנו מודעים לשותפות אותה אתם חשים עם דרכה של האגודה, ולנוכחותכם החשובה בפעילויותיה. אנחנו קוראים לכם להצטרף אלינו כחברים. עיזרו לנו להרחיב ולחזק את שורותינו. נוכחות פעילה באגודה כמו גם תשלום דמי החבר, מהווים ביטוי לשותפות המקצועית - תיאורטית שבין חבריה, ומאפשרת את קיומה ההמשכי של העמותה. בנוסף לכך מוזיל תשלום דמי החבר משמעותית את ההשתתפות בפעילויות השונות, בהרשמה לכתבי עת ולמאגר ה-PEP ומבטיח קבלת מידע ועדכון שוטף בנעשה. כאן, באתר האגודה, תוכלו למצוא טופס הגשת מועמדות לחברות באגודה (מליאה או נלווית), הנכם מוזמנים למלא ולשלוח.
 
אנחנו בטוחים בשותפות אותה אתם חשים עם מטרותינו ופעילויותינו, עימדו מאחוריה. פעלו, תירמו והיתרמו.
מחכים לדואר מכם, ולראותכם בפעילויותינו.
בברכה,
דר' שי שלקס
בשם ועד האגודה

 
 https://iapp-psy.org/

פרטי יצירת קשר עם האגודה:

כתובת דואר:   האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית
ת.ד. 6066
הרצליה 46159
טלפון:  
09-9587717
 
דואר אלקטרוני:   iapp@bezeqint.net