ההרשמה נפתחה

https://iapp-psy.org/

האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית


אוניברסיטת בר אילן
היחידה ללימודי המשך
בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד
התכנית לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית

נפתחה ההרשמה למחזור ל"ב

 

שנה"ל תשע"ט (2019-2018)

תכנית תלת-שנתית לאנשי טיפול (עובדים סוציאליים, פסיכולוגים קליניים ופסיכיאטרים) בעלי ניסיון של שנתיים
לפחות בעבודה טיפולית במסגרות לבריאות הנפש, המעוניינים להרחיב את הידע ואת ההבנה הטיפוליים ולהעמיק בתיאוריות
הפסיכואנליטיות הקלאסיות והעכשוויות במסגרת אקדמית, בהוראת ובהדרכת מיטב המטפלים בארץ


פרטים נוספים והרשמה:

דף הבית של התכנית באתר היחידה ללימודי המשך

dikla.barkai@biu.ac.il │ 03-5317736

* הלימודים אינם מקנים נקודות זכות ללימודי תואר

www.biu.ac.il/soc/sw/hemshech    


 

בברכה
חברי ועד האגודה

 
ד"ר רז אבן (יו"ר האגודה) ,
 ליאן זמיר (מזכ"ל),  יוסי צוק (יו"ר חטיבת הילדים) ,  מונה זופניק ( קשרי חברים, צוות חטיבת הילדים) , טלי רסנר (יו"ר ועדת קבלה), עליזה רוזן (יו"ר החטיבה לטיפול זוגי, גזברית) , ד"ר גלית בן-אמיתי (צוות הרצאות ימי ה', צוות חטיבת הילדים) , ישראלה צורף  (ועדת קבלה, צוות חטיבת הילדים), קרן שפירא (צוות החטיבה לטיפול זוגי),  רחל לוי (צוות הרצאות ימי ה'),  ניצה גילת ( סניף ירושלים)

קישור ל מזכירות
.