ערב השקה

https://iapp-psy.org/


שלום 
לחברי וחברות האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית בהווה ובעתיד

ראו פרטים באתר האגודה על ערב ההשקה 
למצוא מקום לנפש 16 בינואר

 

 

בברכה
חברי ועד האגודה

 
ד"ר רז אבן (יו"ר האגודה) ,  יוסי צוק (יו"ר חטיבת הילדים) , 
 ד"ר רוני אלפנדרי (מזכ"ל, עורך האתר),  מונה זופניק ( קשרי חברים, צוות חטיבת הילדים) , טלי רסנר (יו"ר ועדת קבלה), עליזה רוזן (יו"ר החטיבה לטיפול זוגי, גזברית) , ד"ר גלית בן-אמיתי (צוות הרצאות ימי ה', צוות חטיבת הילדים), ליאן זמיר , ישראלה צורף  (ועדת קבלה, צוות חטיבת הילדים), קרן שפירא (צוות החטיבה לטיפול זוגי),  רחל לוי (צוות הרצאות ימי ה')   ,  ניצה גילת ( סניף ירושלים)