מכון מפרשים

https://iapp-psy.org/

 שנה טובה !מכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה שמח להזמינכם ליום העיון:

ממחקר לקליניקה ובחזרה – מטפלים וחוקרים מספרים על האופן בו תורם ידע מחקרי לעבודתם הקלינית


למידע נוסף באתר - נא ללחוץ כאן