סדנאות

https://iapp-psy.org/

שלום רב!
אנו מחחדשים את הרישום למכתבי התפוצה שלנו.

לקראת שנת הפעילות הקרובה נשלח הודעות על ימי עיון, הרצאות, סמינרים  וחדשות אחרות.

ניתן לחדש את הרישום (בתבנית  כאן)  לקבלת מכתבי תפוצה של האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית.

(שימו לב ל 3 השלבים.)

 
news.iapp-children.org/news/


בברכה
חברי ועד האגודה

 
ד"ר רז אבן (יו"ר האגודה) ,  יוסי צוק (יו"ר חטיבת הילדים) , 
 ד"ר רוני אלפנדרי (מזכ"ל, עורך האתר),  מונה זופניק ( קשרי חברים, צוות חטיבת הילדים) , טלי רסנר (יו"ר ועדת קבלה), עליזה רוזן (יו"ר החטיבה לטיפול זוגי, גזברית) , ד"ר גלית בן-אמיתי (צוות הרצאות ימי ה', צוות חטיבת הילדים), ליאן זמיר , ישראלה צורף  (ועדת קבלה, צוות חטיבת הילדים), קרן שפירא (צוות החטיבה לטיפול זוגי),  רחל לוי (צוות הרצאות ימי ה')   ,  ניצה גילת ( סניף ירושלים)