כנס

https://iapp-psy.org/

 
 
מרכז פרויד לחקר הפסיכואנליזה, הוצאת ספרים מאגנס ותולעת ספרים שמחים להזמינכם ליום עיון לכבוד:

מארג – כתב עת ישראלי לפסיכואנליזה
על כתיבה פסיכואנליטית

יום העיון יתקיים ב-10 למרץ 2017
בסינמטק תל-אביב
רח' שפרינצק 2, תל-אביב
דמי הרשמה - 190 ש"חתכנית הכנס:

08:15-09:00  התכנסות
09:00-09:15 דברי פתיחה ומנחה: רז אבן
יהונתן נדב,  מרים ברגר,  אלדד אידן  ורפי יונגמן

09:15- 11:00 מושב ראשון: התהוות מרחב רב-שפתי
מנחה: ענר גוברין
09:15-09:50 גבי שפלר - מחשבות על פלורליזם ומגדל בבל פסיכואנליטי
09:50-10:20  משה הלוי ספירו -  תנודתיות איכותנית בממד ההכלה  והדינמיקה של כתיבה פסיכואנליטית
10:20-11:00 דיון בהשתתפות הקהל

11:00-11:30 הפסקה

11:30-13:30 מושב שני: היבטים שונים של כתיבה פסיכואנליטית
מנחה : סמדר שטיינבוק
11:30 -12:00 חגית אהרוני -  Case Story / Story Case סוד הטקסט הפסיכואנליטי
12:00-12:30 רות נצר - מי כותב אותנו - "תת הכרה נפתחת כמניפה" - כתיבה מקצועית-קלינית ברוח יונגיאנית
12:30-13:00 דנה אמיר -  "סטודיום" ו"פונקטום" בכתיבה הפסיכואנליטית:
הרהורים על שטר החוב ההיסטורי והחופש לחשוב מחשבות חדשות
13:00-13:30 דיון בהשתתפות הקהל

13:30-14:00  סיום
יוסי טריאסט
: הסתכלות רטרוספקטיבית על יום העיון ופרוספקטיבית על מארג

הועדה המארגנת: רז אבן, ענר גוברין, רפאל יונתן לאוס,  משה הלוי ספירו,  סמדר שטיינבוק,  גבי שפלרבהשתתפות: מרכז פרויד לחקר הפסיכואנליזה באוניברסיטה העברית, האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית, המכון הישראלי לפסיכולוגיה יונגיאנית, המכון הישראלי לאנליזה קבוצתית, החברה הפס
יכואנליטית בישראל, החברה הישראלית לפסיכולוגיה אנליטית, מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו, האיגוד הישראלי לפסיכולוגיה העצמי ולחקר הסובייקטיביות, הוצאת מאגנס ותולעת ספרים