קבוצות למידה של עמיתים

https://iapp-psy.org/

 שלום רב

במסגרת האגודה פועלות מספר קבוצות למידה במתכונות שונות.
הקבוצות מיועדות לפסיכותרפיסטים.בסוף מאי  תיפתח קבוצת למידה נוספת בנושא "אתולוגיה ופסיכואנליזה".

המפגשים יערכו פעם בחודש , ימי שישי צהרים,  במשך כשעתיים.

המועדים המדויקים והמיקום יקבעו על ידי חברי הקבוצה.

********************************************************

קבוצת הקריאה החדשה שמתארגנת - תדון בקשרים בין מחקר התנהגות של בעלי חיים לבין הבנת יסודות הפסיכואנליזה.

 הכוונה להתרכז בעיקר בכתבים של קונראד לורנץ ועמיתיו להבנת האינסטינקטים והיצרים שעומדים בבסיס התפתחות מבני העומק הלא מודעים, כגון ההיקשרות, החרדה, המיניות  והתוקפנות, וגם משחק ודאגה לצאצאים - וההשלכות של ההבנה הזאת לגבי תורת הדחף והלא מודע בגישות שונות של  הפסיכואנליזה.

 ההנחה הבסיסית שתוביל אותנו היא שהנפש שלנו, לפחות במרכיביה הבסיסיים, היא תוצר של התפתחות אבולוציונית.


***********************************************************************************

לפרטים נוספים על  הקבוצות ניתן 
ליצור קשר עם ד"ר רז אבן דרך האתר  :
כאן

או דרך המזכירות
.

בברכה
חברי ועד האגודה

 
ד"ר רז אבן (יו"ר) ,  יוסי צוק (יו"ר חטיבת הילדים) , ניצה גילת (מרכזת סניף ירושלים), מונה זופניק (אחראית קשרי חברים) , טלי רסנר (יו"ר ועדת קבלה), עליזה רוזן (גזברית) , ד"ר גלית בן-אמיתי , ליאן זמיר (ועדת קבלה), קרן שפירא, ישראלה צורף , עדי אייזן