סינמטק נפגשים בקולנוע

https://iapp-psy.org/


מודעה של עמיתינו מהחברה הפסיכואנליטית


 ?נפגשים בקולנוע" בסינמטק

התבוננות פסיכואנליטית בחווית הצפייה

על הסרט "פרסונה" של אינגמר ברגמן


האירוע יתקיים בתאריך 15.4.16 בסינמטק , רח' שפרינצק 2 תל אביב, בין השעות 14:00-17:00.

 

הקרנת 'פרסונה', אינגמר ברגמן, ואחריה ההרצאות

מרצות: דלית אבן, פסיכואנליטיקאית, 
            טל שריר וולפה, מתמחה בפסיכואנליזה