הרצאות כותבי "מארג"

https://iapp-psy.org/

האם המתה, האלביתי וחרדת המודרניות

 

הרצאת יום חמישי השבוע לא תתקיים ב18.2
ונדחתה למועד מאוחר יותר


- מפגש עם כותבים במארג

האם המתה, האלביתי וחרדת המודרניות


*******************************************

 
 

מארג הוא כתב עת היוצא לאור ביוזמת מרכז פרויד לחקר פסיכואנליטי באוניברסיטה העברית בירושלים, בשיתוף עם שיבעה מכונים וחברות פסיכואנליטיים בישראל.

"מארג"  משמש במה ואכסניה, בשפה העברית, לשפע היצירה והעבודה הפסיכואנליטית בישראל בתחומי התאוריה, הקליניקה והמחקר, וכן בתחומים המשיקים לפסיכואנליזה - ספרות, אמנויות, פילוסופיה, רפואה, לימודי תרבות, לימודי יהדות, לימודי מגדר ועוד.
נוסף על היותו במה למאמרים רב-תחומיים בפסיכואנליזה, הוא מביא לידי ביטוי את האופי הרב-גווני של החברות והמכונים הפסיכואנליטיים הישראליים ואת הדיאלוג ביניהם.

תוכן כרך א ומבוא פתח דבר מאת פרופ' גבי שפלר
פרטים על כתב העת ניתן למצוא באתר של הוצאת מאגנס כאן
 

 
כל חבר באגודה או מי שיצטרף כחבר יהיה זכאי לקבל במתנה את חוברות מארג הצפויות 
 לצאת החל 
משנת 2016  והלאה (מכרך ו')

כמו כן אנו מזמינים אתכם לשלוח  מאמרים לפרסום
 בברכה


ד"ר רז אבן (יו"ר) , בעז גסטהלטר (מזכיר האגודה), יוסי צוק (יו"ר חטיבת הילדים) , ניצה גילת (מרכזת סניף ירושלים), מונה זופניק (אחראית קשרי חברים) , טלי רסנר (יו"ר ועדת קבלה), עליזה רוזן (גזברית) , ד"ר גלית בן-אמיתי , ליאן זמיר (ועדת קבלה), קרן שפירא, ישראלה צורף