יום עיון

https://iapp-psy.org/

חטיבת הילדים והנער

 יום עיון ילדים שני מתוך שלושה שיתקיימו השנה   :

 

 

"פסיכותרפיה בילדים ונוער מהעמדה ההתייחסותית "

יום שני 15.02.2016
ניתן ללחוץ כאן ל  
תוכנית מלאה להורדה
 
בברכה

חטיבת הילדים והנוער:
 יוסי צוק (יו"ר חטיבת הילדים),  ד"ר גלית בן-אמיתי ,  מונה זופניק, יונית שולמן, אבי שרוף.
ושאר חברי ועד האגודה:
 טלי רסנר, עליזה רוזן, בעז גסטהלטר,  ליאן זמיר, ישראלה צורף, קרן קפלן, ניצה גילת,
ד"ר רז אבן (יו"ר האגודה)