קבוצות למידה של עמיתים

https://iapp-psy.org/

 שלום רב

במסגרת האגודה פועלות מספר קבוצות למידה במתכונות שונות.
הקבוצות מיועדות לפסיכותרפיסטים.

במשך השנה פעלה קבוצת למידה של עמיתים בנושא "תורת החלומות".

לקראת האביב  תיפתח קבוצת למידה נוספת בנושא "אתולוגיה ופסיכואנליזה".

ההשתתפות הינה ללא תשלום לחברי האגודה. (כולל מי שיצטרף לאגודה במהלך השנה הקרובה).
המפגשים נערכים פעם בחודש בערב (בתל אביב) במשך שעה וחצי .
המועדים והמיקום נקבעים על ידי חברי הקבוצה, אחרי שהיא מתארגנת.

********************************************************

קבוצת הקריאה החדשה שמתארגנת - תדון בקשרים בין מחקר התנהגות של בעלי חיים לבין הבנת יסודות הפסיכואנליזה.

 הכוונה להתרכז בעיקר בכתבים של קונראד לורנץ ועמיתיו להבנת האינסטינקטים והיצרים שעומדים בבסיס התפתחות מבני העומק הלא מודעים, כגון ההיקשרות, החרדה, המיניות  והתוקפנות, וגם משחק ודאגה לצאצאים - וההשלכות של ההבנה הזאת לגבי הפסיכואנליזה.

 ההנחה הבסיסית שתוביל אותנו היא שהנפש שלנו, לפחות במרכיביה הבסיסיים, היא תוצר של התפתחות אבולוציונית.


***********************************************************************************

לפרטים נוספים על  הקבוצות ניתן 
ליצור קשר עם ד"ר רז אבן דרך האתר  :
כאן

או דרך המזכירות
.

בברכה
חברי ועד האגודה

 
ד"ר רז אבן (יו"ר) , בעז גסטהלטר (מזכיר האגודה), יוסי צוק (יו"ר חטיבת הילדים) , 
ניצה גילת (מרכזת סניף ירושלים), מונה זופניק (אחראית קשרי חברים) , טלי רסנר (יו"ר ועדת קבלה), 
עליזה רוזן (גזברית) , ד"ר גלית בן-אמיתי , ליאן זמיר (ועדת קבלה), קרן שפירא, ישראלה צורף