2015

https://iapp-psy.org/

 א.   יום עיון  : טיפול בטראומה

 

בהשתתפות ד"ר פרציו אוסימו (Ferruccio Osimo, MD ) מאוניברסיטת מילאנו

יו"ר יום העיון :  מר אבי שרוף

 

14.10.15 – יום ד' בין השעות 8.30-14.00

מכון מופ"ת בת"א

 

פרטים נוספים יפורסמו בהמשך 
************************************************

ב. האוצרות הפסיכואנליטיים החבויים במשחק המובנה
קבוצת למידה לחברי האגודה


קבוצה המיועדת להרחבת הידע והשימוש במשחק המובנה בטיפול בילדים בראייה פסיכואנליטית.
בקבוצה נתמקד בהבנת התהליכים הפסיכואנליטיים הנגלים דרך מה שהיה מקובל לכנות "משחק חביוני", ונתבונן באופן שבו ניתן להשתמש בתקשורת דרך המשחק המובנה עצמו, וכן בחדר ובמטפל, כמרחב טיפולי.
נתבונן באישיותו של הילד, נבין את קשייו ונבחר התערבות טיפולית מתאימה תוך התייחסות לתיאוריות פסיכואנליטיות מגוונות (פרויד ז., פרויד א., מלני קליין, וויניקוט, קוהוט, קרנברג, ביון ואחרים). ניתן מקום מיוחד לילדים שאינם רוצים להגיע לטיפול, ולשימוש במשחק המובנה במתבגרים גדולים (14 פלוס) שאינם מוכנים לדבר.
הקבוצה מיועדת למטפלים בילדים ובנוער, והעבודה תיעשה דרך המקרים שיובאו על ידי משתתפי הקבוצה. נעשיר את למידתנו בקריאה תיאורטית במקביל לקליניקה. הקבוצה תתקיים בכפר סבא, בימי ג' פעם בשבועיים, בין השעות 11:00­12:30.

הקבוצה בהדרכת פטריסיה יודילביץ', פסיכולוגית קלינית מדריכה. מומחית לילדים, מבוגרים ונוער. מטפלת ומדריכה בגישה פסיכואנליטית, עם העמקה מיוחדת בתיאוריה של ביון. עובדת גם עם הגיל הרך.
דגש מושם על עבודה עם ההורים בכל הגילים, כולל מתבגרים, ובמקרים בהם נדרש, גם בבגירים. נסיון נרחב בטיפול בהפרעות בויסות. עבדה בעבר בביה"ח שלוותה – מרפאת הנוטרים, ובהדרכה קבוצתית בשרותים פסיכולוגיים.

 

 
מודעות של עמיתים
הרשמה לכנס "המטפל הלא-פולשני: ואריאציות בנות-זמננו על נוכחות טיפולית שמעבר לפירוש" מרכז ויניקוט בישראל מודיע על פתיחת ההרשמה לכנס "המטפל הלא-פולשני: ואריאציות בנות-זמננו על נוכחות טיפולית שמעבר לפירוש", עם ד"ר רוברט גרוסמרק, כותב מוביל ומרתק בנושא, ב-26.10.15, ב"תיכונט"
פרטים נוספים >>