?על שנאה ומנהיגות?

https://iapp-psy.org/

שלום רב

בעקבות הפרסום הרחב שנתנו לגילוי הדעת של הפסיכותרפיסטים לגבי הארועים הקשים במדינה,
הצטרפו חותמים רבים נוספים, רובם ככולם מטפלים.
מצורפת הרשימה המעודכנת של כ 270 אנשי מקצוע.


 רשימת החותמים  

גילוי הדעת
_____________  

בעת הזו, כשרגשות של שנאה מוצאים את דרכם המתלהמת אל ליבו של השיח הציבורי,

בעת הזו, כאשר מחשבות מעוותות של שנאה מתורגמות  למעשי זוועה של אלימות רצחנית,

בעת הנוראה הזו, יש לצפות ולתבוע ממנהיגי הציבור - פוליטיקאים, אנשי דת, ראשי תנועות ומפלגות ומכל מי שנושא באחריות ציבורית,

לקום כאיש אחד ולסמן את הגבול; הגבול הברור שבין אמונה לחוק, בין אידיאולוגיה לשנאת-האחר, בין חופש הדיבור להסתה ופלגנות.

הגבול שבין שונות מבורכת למלחמת אחים, בין פלורליזם לרודנות, בין צמיחה וחוסן לבין נסיגה והתפרקות.

 ?מקדש ראשון מפני מה חרב? - מפני שלושה דברים שהיו בו: עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים.

אבל מקדש שני... מפני מה חרב? - מפני שהיתה בו שנאת חינם, ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות:

עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים.? (מסכת יומא).