?על שנאה ומנהיגות?

https://iapp-psy.org/

 ?על שנאה ומנהיגות?

 

בעת הזו, כשרגשות של שנאה מוצאים את דרכם המתלהמת אל ליבו של השיח הציבורי,

בעת הזו, כאשר מחשבות מעוותות של שנאה מתורגמות  למעשי זוועה של אלימות רצחנית,

בעת הנוראה הזו, יש לצפות ולתבוע ממנהיגי הציבור - פוליטיקאים, אנשי דת, ראשי תנועות ומפלגות ומכל מי שנושא באחריות ציבורית,

לקום כאיש אחד ולסמן את הגבול; הגבול הברור שבין אמונה לחוק, בין אידיאולוגיה לשנאת-האחר, בין חופש הדיבור להסתה ופלגנות.

הגבול שבין שונות מבורכת למלחמת אחים, בין פלורליזם לרודנות, בין צמיחה וחוסן לבין נסיגה והתפרקות.

 ?מקדש ראשון מפני מה חרב? - מפני שלושה דברים שהיו בו: עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים.

אבל מקדש שני... מפני מה חרב? - מפני שהיתה בו שנאת חינם, ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות:

עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים.? (מסכת יומא).

 

 רשימת החותמים  


מי שרוצה להצטרף
 
    ניתן לחתום דרך כאן