יוני 2015

https://iapp-psy.org/

  מאמרים מתוך "מרחבים"

מקומו של הפירוש בעבודה פסיכואנליטית עם ילדים – האם הוא נחוץ?

אבי שרוף

הפירוש בעבודה פסיכואנליטית עם ילדים

מונה זופניק

על פסיכותרפיה פסיכואנליטית בקהילה הדתית-חרדית

ד”ר אסתר הס

הנזל וגרטל ו’השפה ההיא’

ד”ר יואב יגאל , ד”ר רוית ראופמן

הופעת מתים בחלומות – מיתוסים על העולם שאחרי

רות שריג

תגובה למאמרים על הפירוש בעבודה פסיכואנליטית עם ילדים -ויניקוט המפרש 

נעמה בר שדה

מודעות של עמיתים
מרכז וניקוט : תאריכי סיום הרשמות לתכניות התלת-שנתיות
פרטים נוספים >>
מפגשים עם המעמקים: הבלתי ניתן לידיעה והבלתי ניתן לחשיבה בכתיבתם המאוחרת של ביון וויניקוט עם אנני ריינר ועופרה אשל במכון הקיץ הפסיכואנליטי הבינלאומי טוסקנה, איטליה 3-5 באוגוסט 2015
פרטים נוספים >>
 


 
 קבוצות קריאה למטפלים בנושא "תורת החלומות" קבוצות קריאה בנושא תורת החלומות. הקבוצות הן של עמיתים ללא תשלום.
פרטים נוספים >>

מאמרים לקריאה ב"תורת החלומות" כולל הרצאות שניתנו באגודה