קונפליקטים מגדריים ביחסי קרבה ועיבודם בטיפול

https://iapp-psy.org/

הרצאת יום חמישי בבית השחמט ברח' טאגור 26 רמת-אביב  בין 19:15 - 22:00 
4 ביוני
שימו לב: ההתכנסות הפעם החל מהשעה 19:00 !

מנחה: ישראלה צורף

הורדת תוכנית מלאה

הורדת תוכנית מלאה********************

ד"ר רז אבן (יו"ר) , בעז גסטהלטר (מזכיר האגודה), יוסי צוק (יו"ר חטיבת הילדים) , ניצה גילת (מרכזת סניף ירושלים), מונה זופניק (אחראית קשרי חברים) , טלי רסנר (יו"ר ועדת קבלה), עליזה רוזן (גזברית) , ד"ר גלית בן-אמיתי , ליאן זמיר (ועדת קבלה), ישראלה צורף