פסיכותרפיה קצרת מועד

https://iapp-psy.org/

חטיבת הילדים והנער

יום העיון השלישי: פסיכותרפיה דינאמית קצרת מועד בילדים

 (יום ב' 18.5.15  בשעות 08:30-13:30)

יו"ר יום העיון:מר אבי שרוף
תוכנית מלאה להורדה

 

 בברכה

חטיבת הילדים והנוער:
 יוסי צוק (יו"ר חטיבת הילדים),  ד"ר גלית בן-אמיתי ,  מונה זופניק, יונית שולמן, אבי שרוף.
ושאר חברי ועד האגודה:
 טלי רסנר, עליזה רוזן, בעז גסטהלטר,  ליאן זמיר, ישראלה צורף,
ניצה גילת, ד"ר רז אבן (יו"ר האגודה)