יום ה' סדרת טראומה ומשבר

https://iapp-psy.org/

הרצאת ימי חמישי בבית השחמט ברח' טאגור 26 רמת-אביב  בין 20:00 - 22:00 
מרכזי הסדרה: ד"ר רז אבן , ליאן זמיר/ 
26 במרץ  2015

הרצאה רביעית בסדרת ההרצאות על טראומה והחלמה:

 יום חמישי 26.3.15   בין 20:00 - 22:00 
"טראומה – השתקה ודיבור:

התבוננות אינטרסובייקטיבית בטראומה ובדיסוציאציה".

מרצים ומשוחחים : ד"ר דני לוי וד"ר בעז שלגי
טופס מלא       להורדה

 תוכנית הערב

20:00 עד 22:00

הרצאות משולבות בדיון בין המרצים ודיון עם הקהל 
תקציר ההרצאות והדיון

הטראומה הנפשית היא תוצר של חוויה בלתי נסבלת, אשר מאיימת על שלמותה של הנפש. בכדי למנוע התפרקות והתמוטטות צריכה הנפש להתפצל ולהרחיק את החוויה הטראומטית באמצעות דיסוציאציה. כך, הפיצול הדיסוציאטיבי מאפשר לנפש להמשיך ולהתקיים, אך יש לו מחיר כבד. האדם לומד כי יש חלקים בתוכו בהם אסור לו לגעת, האימה מזדחלת לנפשו והתנועה הנפשית הולכת ונעשית מצומצמת וקפואה. החלקים הדיסוציאטיביים מתקיימים על בסיס ניתוק זה מזה, השלטת טרור, ומחויבים לחוקים של חוסר תקשורת וקיפאון. במצב זה, כל תנועה נפשית נחווית כסכנה של חיבור-מחדש לחוויה הטראומטית ולסכנת ההתמוטטות הנובעת ממנה. מאחר שבדרך כלל הטראומה נוצרה מתוך מגע עם אדם אחר אשר השליט את חוויותיו שלו על האדם ומתוך כך עיצב את הקשר של האדם לעצמו כמלא אימה ובושה, כול מגע עם האחר, או עם אחרות, נחווה כמעורר סכנה וכטומן בחובו את הפוטנציאל לשחזור הטראומה ולמגע בין אישי ותוך אישי בלתי נסבל.

כך נוצרים במערכת הנפשית שני כוחות עוצמתיים. וקטור אחד פועל לשמירת הדיסוציאציה וההפרדה בין החלקים השונים (ובין האני לזולת) על מנת לשמור את המערכת מפני התפרקות. כוח זה אכן שומר מפני מפגש עם החוויה הטראומטית, אך מכיוון שהחלקיים הדיסוציאטיביים מהווים חומר שלא עובד ולא עוכל, הרי שהם יחזרו ויתקפו את האדם כמו רוחות רפאים. הווקטור השני הוא זה המנסה ליצור אינטגרציה של החוויה הטראומטית אל תוך ציר הזמן ואל תוך הקשר האנושי. וקטור זה אחראי על תופעת כפיית החזרה -  ומתוך כך גם על סיכויי השינוי וההחלמה.

השאלה הקשה היא כיצד ניתן להחזיר את האדם לקשר עם חלקים אלו, ולחדש את התנועה הנפשית, מבלי לשחזר את הטראומה. הדבר דורש יצירת קשר עם אדם אחר באופן שלא יפגיש את המטופל עם החוויה הדיסוציאטיבית, אלא יאפשר לפגוש אותה כנוצרת-מחדש, כמתהווה בתוך קשר והקשר חדש, מצב אותו מכנה אוגדן The present moment of the past. מפגש שכזה, נטען בעקבות ברומברג, דיוויס, ובנג'מין, דורש מפגש של המטפל עם נפשו שלו, ואף עם החלקים הקשים והדיסוציאטיביים בנפשו שלו. כך, ניתן אולי להתייחס למפגש זה כ- Authentic co-created past. כעת, האימה שאיננה מאפשרת תנועה כאשר האדם בודד, יכולה להפוך למפגש של שניים המתמודדים עם האימה של זולתם ושל  עצמם (Enactment, בשפה ההתייחסותית), החלקים הדיסוציאטיביים של שני המשתתפים (המורכבים  מחלקים גולמיים השייכים לשניהם) יכולים להיווצר כעת מחדש מתוך התמסרות ומוכנות לפגוש את האחר. הדבר דורש אמונה ואמון הנבנים על בסיס מוכנותו של המטפל לשהות באזורי הזוועה של המטופל ושל עצמו.

במהלך המפגש נדון בדרכים השונות ליצירת תנועה באזורי האימה הקפואים ובאופנים השונים ליצירת קשר עם חלקים דיסוציאטיביים פוסט טראומטיים. בפתיחת המפגש כול אחד מאתנו יפרוש בכ-10-15 דקות את עיקרי המחשבות שלו, ולאחר מכן נעמיק את הדיון מתוך שיח זה עם זה ועם הקהל.  

על המרצים

 ד"ר דני לוי הוא פסיכיאטר ופסיכותרפיסט, מורה ומדריך בתכנית לפסיכותרפיה באונ' תל-אביב.

 ד"ר בעז שלגי הוא פסיכולוג קליני, ראש התכנית לפסיכותרפיה באונ' תל-אביב, ומרצה במחלקה לפסיכולוגיה באונ' בר-אילן.

 

טופס מלא       להורדה

 בברכה


ד"ר רז אבן (יו"ר) , בעז גסטהלטר (מזכיר האגודה), יוסי צוק (יו"ר חטיבת הילדים) , ניצה גילת (מרכזת סניף ירושלים), מונה זופניק (אחראית קשרי חברים) , טלי רסנר (יו"ר ועדת קבלה), עליזה רוזן (גזברית) , ד"ר גלית בן-אמיתי , ליאן זמיר (ועדת קבלה), ישראלה צורף