ד" חיים וייס

https://iapp-psy.org/

יום ב

חטיבת  תורת החלומות 

הרצאה יום ב'  19 לינואר 2015

בבית השחמט ברח' טאגור 26 רמת-אביב  בין 20:30 - 22:00 
מרכז הסדרה: ד"ר רז אבן

מי שמעוניין להירשם - אנא צרו קשר עם אורית מנהלת המשרד

 


iapp@bezeqint.net

 "ומה שפתר לי זה לא פתר לי זה": על חולמים ופותרים בספרות חז"ל


ד"ר חיים וייס

המחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 

החלום כתופעה אנושית לא רצונית, שתכניה לעתים אניגמטיים או סמליים ותכליתה אינה ברורה, הציב בפני אנשי העת העתיקה אתגר תרבותי, דתי ופוליטי מורכב ומסובך. מטרת ההרצאה היא לבחון כיצד התרבות היהודית, כחלק מהעולם של שלהי העת העתקה, התמודדה עם האתגר המורכב שמציע החלום. ספרות חז"ל שנכתבה במאות הראשונות לספירה מציעה מבט עשיר, מגוון וייחודי על תופעת החלום ומעמדו.
תפיסתם משלבת בין עמדות תיאולוגיות הרואות בחלום מסר שניתן לאדם מאת האל ובין ההכרה במרכיביו הפסיכו-ביולוגיים של החלום. על מנת להמחיש את מורכבות יחסם של חז"ל לחלום נקרא מספר סיפורים העוסקים באינטראקציה הנוצרת בין החולם ובין פותר החלומות המקצועי המתבקש להעניק פשר ומשמעות לחלום. דרך סיפורים אלה נעמוד על שאלות הנוגעות לכוחו ומעמדו של הפותר, מערכת הזיקות בין מסמנים ומסומנים והקשר שבין שפה ומאגיה. 

 

ד"ר חיים וייס, מרצה בכיר למדרש במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון. פרסם שני ספרים העוסקים במעמדו של החלום בספרות חז"ל. 
****

***************************************** 

מומלץ להירשם מוקדם.

תשלום מראש (עד  12  לינואר) :  מחיר רגיל – 80 ¤  /  סטודנט/מתמחה/גימלאי – 70 ¤

חבר באגודה – 60 ¤

*


 
תשלום מאוחר  (אחרי 12 לינואר):  מחיר רגיל – 90 ¤ / סטודנט/מתמחה/גימלאי –  80 ¤

חבר באגודה – 70 ¤

בברכה, חברי ועד האגודה
 
ד"ר רז אבן (יו"ר) , בעז גסטהלטר (מזכיר האגודה), יוסי צוק (יו"ר חטיבת הילדים) , ניצה גילת (מרכזת סניף ירושלים), מונה זופניק (אחראית קשרי חברים) , טלי רסנר (יו"ר ועדת קבלה), עליזה רוזן (גזברית) , ד"ר גלית בן-אמיתי , ליאן זמיר (ועדת קבלה), ישראלה צורף