יום ה' סדרת טראומה ומשבר

https://iapp-psy.org/

הרצאות ימי חמישי בבית השחמט ברח' טאגור 26 רמת-אביב  בין 20:00 - 22:00 
מרכזי הסדרה: ד"ר רז אבן , ליאן זמיר

פסיכותרפיה בהקשר חברתי פוליטי

29 לינואר  2015

 

הרצאה ראשונה: 20:00 עד 20:45

קונפליקט בחוץ, קונפליקט בפנים? יחסים טיפוליים בסביבה מסוכסכת ואלימה

מרצה : ד"ר ניסים אבישר

חוויה אנושית ומערכות יחסים בין-אישיות (כולל אלה הטיפוליות) מושפעות מהסביבה שבה הן מתקיימות. לעתים, כפי שקורה אצלנו, מדובר בהקשרים חברתיים-פוליטיים הכוללים קיטוב ואלימות מסוגים שונים. בהרצאה זו אתמקד ביחסי הגומלין בין הפסיכותרפיה לבין המציאות החיצונית: באופנים שבהם "חודרת" המציאות למרחב הטיפולי ובאפשרויות שונות להתמודד עם חוויות הקשורות למציאות זו (כולל טראומות) וכן באופנים בהם הפסיכותרפיה עשויה ליטול חלק בתהליכים הפוליטיים או בהשלכותיהם באמצעות עבודה פרטנית וקבוצתית.

אפתח בהתייחסות למישור התיאורטי ולהמשגות פסיכואנליטיות המתמקדות ביחסי קונפליקט, כולל פוליטיים. בהמשך לכך אתאר כמה דוגמאות לתהליכים כאלה, כפי שהם מופיעים בטיפולים פרטניים או במסגרות קבוצתיות. לבסוף, אדון ברציונל כללי להתמודדות טיפולית עם מצבים מסוג זה.  

 

ד"ר ניסים אבישר -  פסיכולוג קליני. מרצה בביה"ס לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצלייה ובמכללת סמינר הקיבוצים. חוקר את יחסי הגומלין בין הפסיכולוגיה (והפסיכותרפיה בפרט) ובין הפוליטיקה במובנה הרחב (כיחסי כוח בין פרטים וקבוצות). מחבר הספר: "טיפול פוליטי: פסיכותרפיה בין האישי לפוליטי". ממקימי קבוצת "פסיכואקטיב", של מטפלים למען זכויות אדם, דיאלוג ושלום.

 
הרצאה שניה: 20:45 עד 21:30

האישי והפוליטי: מגדר בחדר הטיפול ובהיסטוריה של הפסיכואנליזה

מרצה: ד"ר מיה מוכמל

מאז ימיה הראשונים של הפסיכואנליזה, היו מין ומגדר היבטים מרכזיים של התיאוריה הפסיכואנליטית, והיוו גורמים מעצבים של הפרקטיקה הטיפולית המושתתת עליה.

המעמד המרכזי שניתן לקונפליקטים הקשורים למין ולמגדר הבחין את הפסיכואנליזה מגישות הטיפול שקדמו לה, ותרם תרומה מכרעת לשינוי שחוללה הפסיכואנליזה באופן שבו נתפס "האנושי" בתרבות המערבית במאה השנים האחרונות.

מאז שנות ה-80 של המאה ה-20 חלחלו אל השדה הפסיכואנליטי גישות שדרשו הכרה בקיומן של טראומות מיניות ומגדריות כאירועים מציאותיים, וחקרו את השפעתן. איתן נפתח השדה להמשגה מחודשת, לפיה ה?קשרים פוליטיים וחברתיים הינם מהותיים להבנת הסובייקט האנושי והתפתחותו, כמו גם להבנת הטיפול והקשר הטיפולי.

בהרצאה זו אסקור את ההיבטים השמרניים והמהפכניים בהתייחסות הפסיכואנליטית למין ולמגדר אצל פרויד ואחרים, ואתאר את האופן שבו ההיבטים הללו מוצאים את ביטוים בטיפול.  אעמוד על המשמעות של טיפול מודע מגדרית, ואדגים כיצד מודעות ורפלקטיביות ביחס לתפיסות המטפל/ת על מיניות ומגדר משפיעות על הפרקטיקה הטיפולית שלו/ה.

 

ד"ר מיה מוכמל - פסיכולוגית קלינית, מרצה בבית הספר לטיפול באמצעות אמנויות, אוניברסיטת חיפה. מחקריה עוסקים בקשר שבין הטיפולי לפוליטי ובהיסטוריה של רעיונות פסיכואנליטיים. חברה-מייסדת של קבוצת פסיכואקטיב: אנשי בריאות נפש למען זכויות אדם וחברה בוועדת ההיגוי של התכנית טיפול רגיש פוליטית של קבוצת פסיכואקטיב.

 

21:30 עד 22:00

 

פאנל דיון של המרצים עם הקהל


****************************************************************************************************** 

מומלץ להירשם מוקדם.

תשלום מראש (עד  20  לינואר) :  מחיר רגיל – 90 ¤  /  סטודנט/מתמחה/גימלאי – 70 ¤

חבר באגודה – 60 ¤

 תשלום מאוחר  (אחרי  20 לינואר):  מחיר רגיל – 110 ¤ / סטודנט/מתמחה/גימלאי –  90 ¤

חבר באגודה – 70 ¤


ד"ר רז אבן (יו"ר) , בעז גסטהלטר (מזכיר האגודה), יוסי צוק (יו"ר חטיבת הילדים) , ניצה גילת (מרכזת סניף ירושלים), מונה זופניק (אחראית קשרי חברים) , טלי רסנר (יו"ר ועדת קבלה), עליזה רוזן (גזברית) , ד"ר גלית בן-אמיתי , ליאן זמיר (ועדת קבלה), ישראלה צורף