ד"ר זיוה לויטה - יום ה' 27/11/14

https://iapp-psy.org/

הרצאות ימי חמישי בבית השחמט ברח' טאגור 26 רמת-אביב  בין 20:00 - 22:00 

חטיבה חדשה לטיפול זוגי בגישה פסיכואנליטית
הברושור המלא להורדה

 

" זה דבר מאד מדהים שהלא מודע של אדם אחד יכול להגיב ללא מודע של אדם אחר מבלי לעבור במודע...זוהי עובדה שאיננה ניתנת לערעור" [פרויד, 1915].

 

האגודה לפסיכותרפיה פסיכואנליטית פותחת השנה חטיבה חדשה בנושא הטיפול בזוגות בגישה פסיכואנליטית.    

המטרה בהקמת החטיבה הינה לקיים מרחב חשיבה ודיון, לימוד, פיתוח הידע והעמקתו, גיבוש שפה מקצועית ושיתוף במקרים קליניים.

הקמת החטיבה היא יוזמה של פסיכותרפיסטים המטפלים בגישה פסיכואנליטית ודינאמית בזוגות, שקיימו במהלך כשנה מפגשים בנושאים הקשורים לטיפול הזוגי הפסיכואנליטי.  מהמפגשים עלה הצורך להכיר שותפים לחשיבה ולשפת הטיפול הפסיכו דינמי- פסיכואנליטי  בזוגות וליצור פורום לשיתוף בהתנסויות קליניות.

אנו תקווה שבכך יינתן מענה לצורך של  מטפלים המבקשים  להרחיב את ההסתכלות הפסיכואנליטית בטיפול בזוגות.

 

 

במהלך השנה יתקיימו שלושה ערבים שיעסקו בהיבטים שונים של "הברית הזוגית" הלא מודעת.
הנושאים בהם נעסוק הם:
 

              · הברית הזוגית - מפגש של תקווה וחזרה כפייתית

בתאריך: יום ה'  27/11/14 - ד"ר זיוה לויטה

ההרצאה עוסקת בשאלה כיצד התקווה והחזרה הכפייתית משפיעים על בחירת בן זוג ועל הברית הזוגית שנבראת ומשפיעה על חיי הנפש של כל אחד מבני הזוג ועל הזוגיות עצמה.
מערכת היחסים בנישואין נושאת בחובה תקווה. התקווה היא מושג מורכב המבטיח אפשרוות שהעתיד יהיה שונה מהעבר וגם שהעבר ימשך בעתיד. הנטייההלא מודעת של הנפש היא לחזור שוב ושוב על חוויות ואירועים מהעבר ולשחזר חוויה מכאיבה מתוך מטרה לתקן אותה או  להביא לפתרון מוצלח יותר. 
הקבלה ההדדית של השלכות בן הזוג מכוננות את הפנטזיות הלא מודעות ומשפיעות על טבע היחסים ועל התפתחות בני הזוג.                                                                            

 

                               ·הברית הזוגית –  מקצבים של התמסרות והעתרות, כניעה והשתלטות  

בתאריך:    ינואר 2015 - יפורסם -  אלינור גוריון-בשן וניצה עציון

 

           ההרצאה תבחן את הדינאמיקה הזוגית דרך המשגותיו של גנט [Ghent ] על התמסרות, כניעה, השתלטות ומושג שאנו מציעות - העתרות. ההתמסרות על פי גנט היא תחושה של שחרור והתרחבות העצמי, המתהווה כתוצאה מוויתור על מחסומים הגנתיים בנוכחות האחר. גנט מבהיר את חווית המתמסר, אך אינו מתייחס לחוויתו של האחר - זה שבנוכחותו מתמסרים.
אנו בחרנו לכנות אחר זה -הנעתר. גאנט רואה בכניעה והשתלטות, פרוורסיה של התמסרות.
בדינמיקה הזוגית קיימת תנועה בין התמסרות והעתרות ובין כניעה והשתלטות וחוזר חלילה.

 

·הברית הזוגיתהיבטים קליניים

       בתאריך מאי 2015 - יפורסם-   ד"ר לאה וולקוב      

 בטיפול זוגי פסיכואנליטי, המוקד של העיניין הקליני הוא האינטראקציה בין שני אנשים שיוצרים יחסים. היחסים הזוגיים מתרחשים במרחב דינאמי לא מודע שבתוכו מתקיים מתח בין תלות לעצמאות, בין ביטחון להתנסות, בין שימוא לשינוי. המרחב הדינאמי הלא מודע מהווה מיכל זוגי משותף.     
 זוגות מגיעים לטיפול כשהמיכל הזוגי נסדק וההסכמות הלא מודעות מופרות.

            

 

ההרצאות יתקיימו בבית השחמט, רחוב טאגור 26 רמת אביב .

 בין השעות 20:00 – 22:00 בערב במבנה של הרצאה ודיון.

 

מידע על המרצות

אלינור גושן בשן msw- מטפלת זוגית וממשפחתית מוסמכת, פסיכותרפיסטית. עבדה שנים רבות במסגרות של בריאות הנפש וכיום עובדת בקליניקה פרטית.

ד"ר לאה וולקוב עובדת סוציאלית קלינית. מטפלת זוגית ומשפחתית ומדריכה  מוסמכת. מטפלת מינית ומדריכה מוסמכת. מומחית בזקנה ויחסים בין-דוריים. לימדה במסגרות שונות בתחומי מומחיותה. בעלת הכשרה יונגיאנית. . תלמידה בבודהיזם. בעלת קליניקה פרטית

ד"ר זיוה לויטה –ד"ר בעבודה סוציאלית קלינית פסיכואנליטית  מטפלת זוגית ומשפחתית מוסמכת. ניהלה בעבר תחנות לייעוץ נישואין. מלמדת ומדריכה טיפול זוגי פסיכואנליטי. תלמידה בתוכנית לפסיכותרפיה בגישה קליינייאנית.  בעלת קליניקה פרטית.

ניצה עציון msw- מטפלת זוגית ומשפחתית ומדריכה מוסמכת, פסיכותרפיסטית. בוגרת תוכנית הידברות. ניהלה לאורך שנים תחנה לייעוץ נישואין בעירית תל אביב. לימדה בתוכניות שונות להכשרת מטפלים זוגיים בגישה פסיכו דינאמית. בעלת בקליניקה פרטית.

 הברושור המלא להורדה

תעריפים:

110 ¤ -מחיר רגיל /  90 –סטודנט /80 – חבר אגודה

ולכל הסידרה – (שלוש הרצאות מראש )

רגיל -     300

סטודנט –  240

חבר - 210

 בברכה, עליזה רוזן 

בשם חברי הועד
 

ד"ר רז אבן (יו"ר) , בעז גסטהלטר (מזכיר האגודה), יוסי צוק (יו"ר חטיבת הילדים) , ניצה גילת(מרכזת סניף ירושלים), מונה זופניק (אחראית קשרי חברים) , טלי רסנר (יו"ר ועדת קבלה),  ד"ר גלית בן-אמיתי , ליאן זמיר (ועדת קבלה), ישראלה צורף