תוכנית לימודים

https://iapp-psy.org/

  

מודעה של עמיתים
מרכז ויניקוט בישראל

מודיע על המשך ההרשמה ל
לימודי המשך
 במרכז
 
(עד ה-31.10.14)
 

 
ושמח להזמין אתכם 
 

 שיתקיים ב-12.11.14

מרצים:

  • ישראל אהרוני- שף ועיתונאי אוכל
  • ד"ר חזי כהן - פסיכואנליטקאי מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל.והמשך ההרשמה לתוכנית.
(עד ה-7.11.14)
 


פרטים נוספים באתר המרכז

 טלפקס: 03-6447594    ת.ד. 17042,תל אביב 6117001

דואר אלקטרוני: winnicottspace@gmail.com 
אתר המרכז:
http://www.hebpsy.net/winnicott