יום ה' סדרת טראומה ומשבר

https://iapp-psy.org/

הרצאות ימי חמישי בבית השחמט ברח' טאגור 26 רמת-אביב  בין 20:00 - 22:00 
מרכזי הסדרה: ד"ר רז אבן , ליאן זמיר

 

פרויד, פרנצי ומושג הטראומה הנפשית בשלב הרוך 

הרצאה ראשונה: 20:00 עד 20:30

פרויד, פרנצי ושוב פרויד: תנועת המטוטלת ביחס למקום הטראומה בפסיכואנליזה

מרצה: פרופ עמנואל ברמן

תקציר: פרויד הקדיש מחשבה לנושא הטראומה, הן בתיאוריית הפיתוי המוקדמת שלו, שניסתה לבסס מודל כללי על היווצרות הנוירוזות, והן בעבודתו על סיוטים, על תגובות קרב, על כפיית החזרה ועוד.
עם זאת, מושגי הפנטזיה והעולם הפנימי, ובמיוחד הנושא האדיפלי, תפסו מקום מרכזי יותר בחשיבתו, והשאירו את הטראומה בשוליים.
כאשר החל פרנצי, במחצית השניה של שנות העשרים, לשים משקל גובר והולך על הטראומה לסוגיה (מה שהתבטא במיוחד במאמרים "הילד הלא רצוי ודחף המוות שלו" ו"בלבול השפות בין המבוגרים לילד") פרויד הגיב באמביוולנטיות, ובסופו של דבר בשלילה, והבדלי הגישות מילאו תפקיד מרכזי בעירעור הקשר הקרוב ביניהם
*

עמנואל ברמן הינו פסיכואנליטיקאי מנחה בחברה הפסיכואנליטית  בישראל  ופרופ' מן המניין באוניברסיטת חיפה.

 

הרצאה שניה: 20:30 עד 21:15

דיסוציאציה כטראומה נפשית בשלב הרוך: פרנצי כתיאורטיקן עכשווי.

מרצה: גב' חיותה גורביץ'

תקציר:
מושג הדיסוציאציה, שנזנח על ידי פרויד בוותרו על תיאורית הפיתוי, חוזר כיום כמושג מרכזי בתיאוריות על טראומה. פרנצי, בעקבות פרויד, השתמש במונח הדחקה, אך במובן של דיסוציאציה, דהינו - כחותם התוך נפשי ההישרדותי של טראומה חיצונית מוקדמת, של קיטוע במודעות עצמה (ולא כדחיקת חומר נפשי מודע ללא מודע), וניתוק 'אופקי' בין חלקיה.  בנוסף, התנאים להיווצרותה של דיסוציאציה מוקדמת הינם כפולים באופיים:  במושגים עכשוויים ניתן לומר שדיסוציאציה מתהווה במצב של היעדר הגנה מאיום חיצוני על קיומו של העצמי, תוך כדי היעדר התקשרות (attachment)    והכרה בשבר התוך נפשי שארע בעקבות האיום החיצוני. מדובר אם כן בהיעדר בתוך היעדר.
המשגה זו כורכת בחובה הרחבת המרחב התוך נפשי ככולל את האימפקט של המימד האינטרסוביקטיבי על הנפש,  ומציב את מושג הדיסוציאציה כהיעדר תוך נפשי, שהינו הייצוג הפנימי של ההיעדר בתוך היעדר בסביבה הראשונית.
*

גב' חיותה גורביץ' הינה פסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל,  מלמדת ב"מרכז וויניקוט " ובבי"ס לפסיכותרפיה אוני' ת"א במסלול מצבים מנטאלים ראשוניים.

 

21:15 עד 22:00

דיון עם הקהל

****************************************************************************************************** 

מומלץ להירשם מוקדם.

תשלום מראש (עד  19  לאוקטובר) :  מחיר רגיל – 90 ¤  /  סטודנט/מתמחה/גימלאי – 70 ¤

חבר באגודה – 60 ¤

*

 תשלום מאוחר  (אחרי 19 לאוקטובר):  מחיר רגיל – 110 ¤ / סטודנט/מתמחה/גימלאי –  90 ¤

חבר באגודה – 70 ¤


ד"ר רז אבן (יו"ר) , בעז גסטהלטר (מזכיר האגודה), יוסי צוק (יו"ר חטיבת הילדים) , ניצה גילת (מרכזת סניף ירושלים), מונה זופניק (אחראית קשרי חברים) , טלי רסנר (יו"ר ועדת קבלה), עליזה רוזן (גזברית) , ד"ר גלית בן-אמיתי , ליאן זמיר (ועדת קבלה), ישראלה צורף