שנה טובה

https://iapp-psy.org/

שנה טובה לכולם

 זה הזמן להצטרף לאגודה ולחדש חברות.

 
יחד עם זאת  שמנו לב שרבים שמעוניינים להירשם לאגודה נעצרים בשלב מילוי הטפסים.
 
אז אנו מציעים כעת רישום אישי - מי שמעוניין להצטרף כחבר, יכול פשוט לשלוח מייל או להתקשר לאורית, מנהלת המשרד, והיא בעזרת ועדת הקבלה - כבר תנחה אתכם איך להמשיך.
מצידנו נשתדל להקל על התהליך עם כמה שפחות ביורוקרטיה.

קישור ל מזכירות
.

בברכה
חברי ועד האגודה

 
ד"ר רז אבן (יו"ר) , בעז גסטהלטר (מזכיר האגודה), יוסי צוק (יו"ר חטיבת הילדים) ,
ניצה גילת (מרכזת סניף ירושלים), מונה זופניק (אחראית קשרי חברים) , טלי רסנר (יו"ר ועדת קבלה),
עליזה רוזן (גזברית) , ד"ר גלית בן-אמיתי , ליאן זמיר (ועדת קבלה), ישראלה צורף