חטיבת הילדים והנוער

https://iapp-psy.org/

חטיבת הילדים והנער

 3 ימי עיון של חטיבת הילדים והנוער

 שמרו לפניכם את התאריכים! 

יום העיון הראשון: מנטליזציה בפסיכותרפיה בילדים


 (יום ג' 18.11.14  בשעות 08:30-14:00)


יו"ר יום העיון: מר יוסי צוקיום העיון השני: פסיכותרפיה ב"מצבי קצה" בילדים


 (יום ג' 17.02.15  בשעות 08:30-14:30)


יו"ר יום העיון: ד"ר גלית בן אמיתייום העיון השלישי: "פסיכותרפיה דינמית קצרת מועד בילדים"


 (יום ב' 18.05.15 בשעות  08:30-13:30)


יו"ר יום העיון: מר אבי שרוף

ברושור מלא להורדה

 בברכה

חטיבת הילדים והנוער:
 יוסי צוק (יו"ר חטיבת הילדים),  ד"ר גלית בן-אמיתי ,  מונה זופניק, יונית שולמן, אבי שרוף.
ושאר חברי ועד האגודה:
 טלי רסנר, עליזה רוזן, בעז גסטהלטר,  ליאן זמיר, ישראלה צורף, ניצה גילת, ד"ר רז אבן (יו"ר האגודה)