שנה חברות באגודה

https://iapp-psy.org/

 שלום רב ופורים שמח !

האגודה שלנו החליטה לפתוח שעריה, ואנו מזמינים את כל הבוגרים של 
בתי הספר לפסיכותרפיה פסיכואנליטית להצטרף לאגודה ל
שנת התנסות ללא תשלום.


כל חבר חדש יקבל את כל הזכויות כולל השתתפות באלפון המטפלים
כאן

רשימת בתי הספר לפסיכותרפיה שמוכרים ע"י האגודה מופיעה
כאן

אנו מקוים שלאחר שנת ההתנסות תרצו להמשיך חברות באגודתנו !


בברכה
חברי ועד האגודה

 
ד"ר רז אבן (יו"ר) , בעז גסטהלטר (מזכיר האגודה), יוסי צוק (יו"ר חטיבת הילדים) , ניצה גילת (מרכזת סניף ירושלים), מונה זופניק (אחראית קשרי חברים) , טלי רסנר (יו"ר ועדת קבלה), עליזה רוזן (גזברית) , ד"ר גלית בן-אמיתי , ליאן זמיר (ועדת קבלה), ישראלה צורף