קבוצת למידה

https://iapp-psy.org/

 שלום רב

במסגרת האגודה מתאגנת קבוצת למידה של עמיתים  (ללא תשלום)

שתלמד ביחד מאמרים הקשורים לנוירופסיכואנליזה של החלימה ותורת החלומות.

אנשי מקצוע שמתעניינים -  יכולים לפנות לד"ר רז אבן לקבלת פרטים נוספים.

ניתן ליצור קשר  דרך האתר  
כאן

או דרך המזכירות.

בברכה
חברי ועד האגודה
 
ד"ר רז אבן (יו"ר) , בעז גסטהלטר (מזכיר האגודה), יוסי צוק (יו"ר חטיבת הילדים) , ניצה גילת (מרכזת סניף ירושלים), מונה זופניק (אחראית קשרי חברים) , טלי רסנר (יו"ר ועדת קבלה), עליזה רוזן (גזברית) , ד"ר גלית בן-אמיתי , ליאן זמיר (ועדת קבלה), ישראלה צורף