חיה עניס-אברהם

https://iapp-psy.org/

הרצאות ימי ה

 תורת החלומות במרחב הפסיכואנליטי

הרצאות ימי חמישי בבית השחמט ברח' טאגור 26 רמת-אביב  בין 20:30 - 22:00 
מרכז הסדרה: ד"ר רז אבן

תוכנית ההרצאות להורדה

תקצירים ופרטים נוספים  באתר האגודה

 רישום וקשר למזכירות

בית השחמט ברמת אביב 
 - קישור

dreaing21.11.13

חלומות מטפלים כפונקציה מקדמת תהליך טיפול

מרצה: חיה עניס-אברהם 

אחד התחומים שמרבים להעסיק אותי בעבודתי האנליטית הוא תחום החלומות של המטפל. אביא כאן דוגמאות ל חלומות שחלמתי בזמן העבודה האנליטית עם שני מטופלים , גבר ואישה. החלומות הללו הופיעו בעיקר בשנים הראשונות של העבודה האנליטית שלי.

אנליטיקאים כמו פונטליס (1972) , מלצר (1976), בראון (2007) מציינים שעצם החוויה של חלום על מטופל הופך את המטופל לחלק גדול יותר בחיי הנפש של המטפל. דרך חלום המטפל , הופך המטופל להיות אינדיבידואל חי וקיים במוחו ובנפשו של המטפל. על פי הבנתי יש לחלומות הללו שלוש פונקציות בעבודה הפסיכואנליטית:

1) חלימה של המטפל עבור אותם מטופלים שאינם מסוגלים לחלימה. כך מכיל המטפל באמצעות חלומותיו חלקים של המטופל, כחלק מהכלה של כל החלקים המושלכים עליו בתהליך הטיפול. 2) חלימה של חלקים של המטופל ושל המטפל בזמן הטיפול, שהמטפל אינו חווה בשעות הטיפול, לגבי מטופלים שמסוגלים לחלימה. 3) מדריך פנימי, מין שלישי, המדריך ומרחיב את תפיסתו והבנתו של האנליטיקאי את מטופליו.

למעשה הפונקציות הללו אינן נפרדות , הן נשזרות זו בזו והחלוקה שאני עושה מלאכותית, לצורך חידודן. נכון הדבר גם לגבי הדוגמאות הקליניות שאביא.

חיה עניס-אברהם : פסיכואנליטיקאית.מרכזת את הקורס לפסיכותרפיה במכון הפסיכואנליטי.  מלמדת קורסים תיאורטיים ומדריכה בסמינרים קליניים בתכנית.  עובדת בבית בקליניקה פרטית עם מתבגרים ומבוגרים.

 

בברכה
חברי ועד האגודה
 
ד"ר רז אבן (יו"ר) , בעז גסטהלטר (מזכיר האגודה), יוסי צוק (יו"ר חטיבת הילדים) , ניצה גילת (מרכזת סניף ירושלים), מונה זופניק (אחראית קשרי חברים) , טלי רסנר (יו"ר ועדת קבלה), עליזה רוזן (גזברית) , ד"ר גלית בן-אמיתי , ליאן זמיר (ועדת קבלה), ישראלה צורף