הרצאות ימי חמישי

https://iapp-psy.org/

 תורת החלומות במרחב הפסיכואנליטי

הרצאות ימי חמישי בבית השחמט ברמת-אביב  בין 20:30 - 22:00 
מרכז הסדרה: ד"ר רז אבן


תוכנית ההרצאות להורדה

תקצירים ופרטים נוספים  באתר האגודה

 רישום וקשר למזכירות

dreaing
בברכה
חברי ועד האגודה
 
ד"ר רז אבן (יו"ר) , בעז גסטהלטר (מזכיר האגודה), 
יוסי צוק (יו"ר חטיבת הילדים) , ניצה גילת (מרכזת סניף ירושלים), מונה זופניק (אחראית קשרי חברים) , טלי רסנר (יו"ר ועדת קבלה), עליזה רוזן (גזברית) , ד"ר גלית בן-אמיתי , ליאן זמיר (ועדת קבלה), ישראלה צורף