2013 - 2014

https://iapp-psy.org/

 

ימי עיון של חטיבת הילדים והנוער 2014 - 2013

פרטים נוספים וטפסי הרשמה ישלחו בקרוב

השנה, כבשנים הקודמות תקיים החטיבה סידרה של שלושה ימי עיון, הכוללים הרצאות מליאה וסדנאות קליניות.


 ימי העיון ייערכו 
במופ"ת, קירית החינוך,רחוב שושנה פרסיץ 15 תל אביב.


בהמשך ובמקביל לימי העיון, תימשך פעולת הפורום האינטרנטי, המנוהל ע"י מונה זופניק ויונית שולמן וכן יימשכו פעילויות קבוצות הלמידה של החטיבה.

ימי העיון פונים גם לציבור המטפלים במבוגרים


  

 

 

 

יום העיון הראשון: התעללות בתקופת הילדות-השלכות ודרכי טיפול

(יום ב' 25.11.13  בשעות 08:30-14:30)

יו"ר יום העיון: יוסי צוק

יום העיון יתקיים במתכונת של ארבע הרצאות, של הגב' נאדיה מסארווה, מר דוד בנאי, גב' ללי גרשנזון ודר' גלית בן-אמיתי, בכל אחת מהן ינתן זמן לשאלות ולדיון עם הקהל. בסיום יתקיים פאנל מסכם.

 

יום העיון השני: "התערבויות טיפוליות עם הורים"

(יום א' 09.02.14  בשעות 08:30-15:00)

יו"ר יום העיון: יונית שולמן

יום העיון יכלול הרצאת פתיחה על חוויית ההורות ולאחריה עבודה בסדנאות, ע"פ הנושאים הבאים: עבודה עם הורים גרושים, תסריטים נרציסטיים של ההורות, טיפול דיאדי הורה-ילד ועבודה עם הורים למתבגרים.

בין המנחים: גב' נוגה בדנס, גב' רעיה אבימאיר-פת, גב' מונה זופניק, ומר אבי שרוף

 

יום העיון השלישי: "דיון מחודש בשאלות יסוד בפסיכותרפיה בילדים"

 (יום ג' 27.05.14 בשעות  08:30-15:00)

יו"ר יום העיון: מונה זופניק

יום העיון יכלול הרצאת פתיחה של מר אילן נילמן ולאחריה עבודה בסדנאות, ע"פ הנושאים הבאים: טיפול באמצעות ארגז חול, פסיכותרפיה בגיל הרך, פסיכותרפיה בילדים בספקטרום האוטיסטי ופסיכותרפיה בילדים המתבססת על theory of mind .

בין המנחים: דר' נטע גוטמן-אבנר, דר' אילן דיאמנט, גב' דורית קבילי,  גב' יונית שולמן,  רנה פורת ודר' גלית בן-אמיתי

 

 

 בברכה

חטיבת הילדים והנוער:
 יוסי צוק (יו"ר חטיבת הילדים),  ד"ר גלית בן-אמיתי ,  מונה זופניק, יונית שולמן, אבי שרוף.
ושאר חברי ועד האגודה:
 טלי רסנר, עליזה רוזן, בעז גסטהלטר,  ליאן זמיר, ישראלה צורף, ניצה גילת, ד"ר רז אבן (יו"ר האגודה)

 שאלות נא לשלוח לאורית מנהלת המשרד:
http://www.iapp.org.il/contact.php