מאמרים לכתב העת

https://iapp-psy.org/

 שלום רב

אנחנו מתחילים לאסוף מאמרים לגיליון החמישי שמתוכנן לאוקטובר.
 
ניתן לשלוח את המאמרים למזכירות האגודה.
 
המאמרים עוברים סקירה ע"י חברי המערכת.

עורך : ד”ר רז אבן
חברי המערכת הם:
רחל אברמוביץ, נעמה בר שדה, ד”ר רונית לזר, רועי סמנה, ד"ר גלית בן-אמיתי, בעז גסטהלטר, ליאן זמיר, רוני פרישוף

אנו קוראים למחברים בתחום לתרום ושלוח לנו מפרי עטם . הנחיות מפורטות למחברים ניתן לקבל במזכירות האגודה:  
   iapp@bezeqint.net     /   ניתן ליצור קשר גם דרך אתר האגודה
*****************************************************

דבר המערכת

***************************************************
גליון א

 גליון ב

 גליון ג

 גליון ד