הועד ותת הועדות

https://iapp-psy.org/

 שלום רב
לאחר הבחירות במליאה - וההצבעה בתוך הועד, הרי אלו בעלי התפקידים בועד בפרט ובאגודה בכלל.

כמו כן - מטפלים נוספים שמעוניינים למלא תפקידים פעילים באגודה - מוזמנים לפנות לכל אחד מחברי הועד.


ד"ר רז אבן (יו"ר),
בעז גסטהלטר (מזכיר האגודה),
יוסי צוק (יו"ר חטיבת הילדים) ,
ניצה גילת (מרכזת סניף ירושלים),
מונה זופניק (אחראית קשרי חברים),
טלי רסנר (יו"ר ועדת קבלה),
עליזה רוזן (גזברית), 

ד"ר גלית בן-אמיתי,
ליאן זמיר  (ועדת קבלה),
ישראלה צורף (עורכת אתר האינטרנט)

צוות חטיבית הילדים:
יוסי צוק (יו"ר החטיבה), מונה זופניק, ד"ר גלית בן-אמיתי, יונית שולמן, אבי שרוף

ועדת ביקורת:
נגה גוגנהיים, מיכל ניר, דורית משעולי

מערכת כתב העת המקוון "מרחבים":
ד"ר רז אבן, רחל אברמוביץ, נעמה בר-שדה, ד"ר רונית לזר, רועי סמנה, רוני פרישוף, ד"ר גלית בן אמיתי, בעז גסטהלטר, ליאן זמיר.